Udostępnij tę stronę: 

Zamknięcie granic:Przewodniczący komisji ds. wolności obywatelskich wzywa do koordynacji w UE. ©Alia ksei Smalenski/Adobe Stock  

Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE w sprawie przywrócenia kontroli granicznych na części wewnętrznych granic strefy Schengen.

“W ostatnich dniach kilka państw członkowskich Unii Europejskiej przywróciło kontrole graniczne na wewnętrznych granicach strefy Schengen lub wręcz zamknęło je dla pewnych kategorii podróżnych. Kolejne kraje rozważają wprowadzenie takich środków“, powiedział Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES).

 

“Choć jako przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE w pełni rozumiem potrzebę ograniczenia kontaktów społecznych dla spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa, to jednocześnie wzywam państwa członkowskie aby wprowadzały te środki z pełnym poszanowaniem zasady proporcjonalności  i - przede wszystkim - solidarności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zasady niedyskryminacji oraz regułami działania strefy Schengen. Kluczowe jest zapewnienie niedyskryminowania obywateli Unii.

Tylko poprzez skoordynowane działania, a nie przez akcje podejmowane indywidualnie przez państwa członkowskie, możemy sprostać obecnemu wyzwaniu. 

Komisja Wolności Obywatelskich monitoruje sytuację i oczekuje, że Komisja Europejska, Prezydencja Rady i państwa członkowskie będą strzegły korzyści płynących z działania strefy Schengen."

Kontekst:

Rozporządzenie 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) wprost daje podstawę do odmowy wstępu na zewnętrznych granicach ze względu na zagrożenie dla zdrowia publicznego (Tytuł II), ale nie daje podstawy do czasowego przywrócenia granic wewnętrznych w oparciu o zagrożenie dla zdrowia publicznego (Tytuł III).