Nadzwyczajne posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego 26 marca 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

COVID-19: PE przeprowadzi nadzwyczajne posiedzenie plenarne 26. marca, aby umożliwić wdrożenie środków specjalnych  

Przewodniczący PE i przywódcy grup politycznych postanowili zorganizować w przyszły czwartek, 26 marca, nadzwyczajne posiedzenie plenarne, aby umożliwić wdrożenie specjalnych środków.

Przewodniczący Parlamentu i przywódcy grup politycznych (Konferencja Przewodniczących) przeprowadzili w czwartek rano nieformalną wymianę poglądów. W ramach procedury pisemnej zatwierdzili propozycję przewodniczącego PE Sassoliego dotyczącą zwołania w przyszły czwartek 26 marca w Brukseli nadzwyczajnej sesji plenarnej w celu przeprowadzenia debaty i głosowania nad trzema pierwszymi wnioskami legislacyjnymi Komisji Europejskiej mającymi na celu walkę ze skutkami pandemii COVID19 w państwach członkowskich UE.

Przewodniczący PE David Sassoli powiedział: "Parlament Europejski wypełnia swój obowiązek i będzie go wypełniał nadal. Parlament musi pozostać otwarty, ponieważ wirus nie może zniszczyć demokracji. Jesteśmy jedyną instytucją europejską, w której głosują jej obywatele i chcemy nadal ich reprezentować i bronić".

Porządek obrad:

  • Inicjatywa Inwestycyjna na rzecz zwalczania koronawirusa (Coronavirus Response Investment Initiative), która udostępni państwom członkowskim 37 mld euro z funduszy spójności w celu przeciwdziałania skutkom kryzysu,
  • Wniosek legislacyjny w sprawie rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności UE na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego,
  • Wniosek Komisji w sprawie powstrzymania pustych lotów spowodowanych przez wybuch epidemii COVID-19.


Kluczowe znaczenie ma szybkie przyjęcie przez Parlament Europejski tych trzech wniosków, aby zapewnić konkretne wsparcie dla obywateli UE i państw członkowskich w tej bezprecedensowej sytuacji.

Prezydium Parlamentu Europejskiego przyjmie konkretne rozwiązania na tę sesję, aby zapewnić możliwość zorganizowania głosowania na odległość.

To posiedzenie plenarne formalnie zastąpi sesję przewidzianą na 1-2 kwietnia.