Udostępnij tę stronę: 

  • Komisja Wolności Obywatelskich jest zaniepokojona rozszerzeniem środków dotyczących "stanu zagrożenia" i proponowanymi zmianami w węgierskim prawie karnym
  • Komisja Europejska powinna ocenić, czy proponowane środki są zgodne z wartościami założycielskimi UE
  • Wszystkie państwa członkowskie są odpowiedzialne za przestrzeganie i ochronę praw podstawowych, praworządności i zasad demokracji, nawet w sytuacji kryzysowej.

Komisja Wolności Obywatelskich podkreśla, że każdy nadzwyczajny środek przyjęty przez rząd węgierski w odpowiedzi na pandemię musi być zgodny z podstawowymi wartościami UE.

W następstwie wydarzeń na Węgrzech, gdzie rząd próbuje rozszerzyć swoją władzę wykonawczą, aby rządzić w drodze dekretu, podczas gdy kraj pozostaje w "stanie zagrożenia", Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) złożył następujące oświadczenie, jako przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich.

"W imieniu Komisji Wolności Obywatelskich pragnę wyrazić nasze zaniepokojenie z powodu zamiaru głosowania przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe nad rozszerzeniem "stanu zagrożenia" na Węgrzech i związanymi z tym zmianami w kodeksie karnym. Jesteśmy świadomi, że państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia środków ochronnych w tych trudnych czasach, ale środki te powinny zawsze zapewniać ochronę praw podstawowych, praworządności i zasad demokracji.

Wzywamy Komisję Europejską do oceny, czy proponowany projekt ustawy jest zgodny z wartościami zapisanymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz do przypomnienia państwom członkowskim o ich odpowiedzialności za poszanowanie i ochronę tych wspólnych wartości".

Kontekst

W poniedziałek, 23 marca rząd węgierski przedłożył projekt ustawy, który upoważniłby władzę wykonawczą do rządzenia w drodze dekretu, gdyby został przyjęty. Chociaż węgierski ustawodawca nie zatwierdził tej propozycji, rządzący sojusz Fidesz-KDNP może jeszcze w przyszły wtorek przeforsować projekt ustawy w parlamencie, korzystając z większości dwóch trzecich głosów.