Parlament chce większej ilości ponownie wykorzystywanej wody 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament zatwierdził dziś rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody, aby zapobiegać niedoborom wody w UE.

  • Niedobór wody dotyczy coraz większej liczby krajów UE
  • Oczekuje się, że ponowne użycie wody ułatwi zaopatrzenie w wodę słodką
  • Rolnicy w UE będą mieli więcej wody do nawadniania, również podczas fal upałów

Nowe przepisy, przyjęte podczas posiedzenia plenarnego, po raz pierwszy definiują minimalne wymagania na poziomie europejskim, pozwalające na wykorzystywanie do celów rolniczych w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, odzyskiwanej wody (tj. ścieków komunalnych, które zostały oczyszczone w zakładzie utylizacji)

“Pokonaliśmy kolejny, ważny odcinek na drodze do gospodarki cyrkulacyjnej dla zasobów wodnych". W ten sposób, krok po kroku, przynosimy konkretne rezultaty dla środowiska", powiedziała odpowiedzialna za sprawozdanie Simona Bonafè (S&D, IT).

"Moglibyśmy potencjalnie ponownie wykorzystać 6,6 mld. metrów sześciennych wody do 2025 roku, w porównaniu z obecnym 1,1 mld. metrów sześciennych rocznie. Wymagałoby to inwestycji poniżej 700 mln EUR i pozwoliłoby nam ponownie wykorzystać ponad połowę obecnej ilości wody pochodzącej z unijnych oczyszczalni ścieków, teoretycznie dostępnej do nawadniania, unikając w ten sposób ponad 5 % bezpośredniego poboru ze zbiorników wodnych i wód gruntowych", dodała posłanka.

Kolejne kroki

Przyjęte przepisy wejdą w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zaczną obowiązywać trzy lata później.

Kontekst

Zgodnie ze Sprawozdaniem z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz, przygotowanym przez Komisję Europejską, niedobór wody staje się coraz większym problemem dla wielu państw członkowskich. Niedobór wody dotknął co najmniej 11% ludności Europy i 17% jej terytorium. W okresie letnim ponad połowa ludności regionu Morza Śródziemnego jest dotknięta ograniczeniami wody.