Parlament wzywa do dalszych działań ratujących turystykę w UE 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie chcą dodatkowych środków ratunkowych dla sektora turystyki i podróży w UE i uczynić go w przyszłości bardziej odpornym na kryzysy typu COVID-19.

Rezolucja w sprawie transportu i turystyki w 2020 roku i później, została przyjęta w piątek 587 głosami za, 32 przeciw, przy 46 wstrzymujących się. Określa ona obszary, w których dotychczasowe działania pozostają niewystarczające aby wesprzeć sektor zatrudniający 22,6 mln osób (11,2% całkowitego zatrudnienia w UE) i który w 2019 r. przyczynił się do uzyskania 9,5% PKB UE.


Dać przedsiębiorstwom turystycznym szansę na przetrwanie  • Finansowanie krótkoterminowe w celu uniknięcia bankructwa firm i wspierania pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek w sektorze transportu, kultury i turystyki.

  • Wspieranie długoterminowego ożywienia gospodarczego i modernizacja sektora: Parlament zwraca się do Komisji o wydanie wytycznych w celu zapewnienia szybkiego dostępu do przeznaczonych Posłowie wzywają do ustanowienia specjalnej linii budżetowej na zrównoważoną turystykę w długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027.

Gwarancja bezpieczeństwa i rzetelności przy pomocy  • wspólnych standardów i szczegółowych protokołów dotyczących środków kontroli higieny i zdrowia;

  • systemu wczesnego powiadomienia, który ostrzega turystów przed potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia w miejscu docelowym;

  • unijnego certyfikatu bezpieczeństwa dla placówek i operatorów spełniających najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa;

  • specjalnej kampanii informacyjnej na temat podróży i turystyki, mającej na celu promowanie podróży wewnątrz UE, przywrócenie zaufania do sektora podróży i turystyki podczas COVID-19 oraz edukowanie turystów o obowiązujących środkach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;

  • bezpiecznego tranzytu i przemieszczania się między krajami, który nie będzie utrudniony przez jednostronne umowy i porozumienia między poszczególnymi państwami członkowskimi.Wnioski z kryzysu COVID-19


Parlament zachęca Komisję do zbadania idei mechanizmu zarządzania kryzysowego dla turystyki w UE, aby odpowiednio i szybko zareagować na wszelkie przyszłe wyzwania o podobnej skali.


Posłowie uważają kryzys za historyczną okazję do modernizacji turystyki w UE i uczynienia jej bardziej zrównoważoną, np. lokalne i wiejskie inicjatywy turystyczne lub podróże poza sezonem. UE powinna promować i certyfikować przyjazne dla środowiska, społecznie odpowiedzialne i racjonalne ekonomicznie podróże i turystykę.


Parlament chce, aby wsparcie UE służyło jako narzędzie do kierowania rozwoju infrastruktury, transportu oraz turystyki w kierunku bardziej zrównoważonych, innowacyjnych, prężnych produktów i usług wysokiej jakości. Parlament popiera koncepcję „bezpiecznych i inteligentnych miejsc docelowych”, aby zapewnić rozwój zrównoważonej, odpowiedzialnej i dostępnej turystyki.