COVID-19: Konieczna harmonizacja procedur testowania i klasyfikacji ryzyka w UE  

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Należy zharmonizować różne środki krajowe, aby ułatwić niezbędne podróże transgraniczne w czasie pandemii. ©Vojtech Vlk/Adobe Stock  
  • Wirus pozostanie aktywny przez kilka kolejnych miesięcy, do czasu znalezienia skutecznej i bezpiecznej szczepionki
  • Konieczne jest przyjęcie przyjęcia tej samej definicji zakażenia COVID-19, zgonu spowodowanego COVID-19 i wyzdrowienia po zakażeniu
  • Podczas epidemii grypy sezonowej najprawdopodobniej zwiększy się liczba osób z łagodnymi objawami, które powinny zostać zbadane

Wspólne definicje, kryteria i metodologie są niezbędne do skutecznej walki z pandemią i jej gospodarczymi konsekwencjami, podkreślają posłowie.

Zaniepokojeni niedawnym wzrostem liczby pozytywnych przypadków COVID-19 w całej Europie, posłowie ubolewają, że państwa członkowskie nie wyciągnęły wniosków z początku kryzysu i po raz kolejny podjęły różne i nieskoordynowane działania.


W rezolucji przyjętej w czwartek 595 głosami do 50, przy 41 wstrzymujących się od głosu wskazują oni na brak zharmonizowanej metodologii gromadzenia i oceny liczby osób zakażonych, co prowadzi do różnic w ocenie ryzyka zdrowotnego i ograniczenia swobodnego przepływu osób podróżujących z innych krajów UE.


Odnosząc się do wtorkowej debaty z udziałem Komisarza Didier Reyndersa oraz Ministra Michaela Rotha, reprezentującego niemiecką prezydencję w Radzie, Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do:


  • Przyjęcia tej samej definicji zakażenia COVID-19, zgonu spowodowanego COVID-19 i wyzdrowienia po zakażeniu
  • Wzajemnego uznawania wyników testów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi
  • Skrócenia nieproporcjonalnie długiego czasu oczekiwania na wykonanie testu
  • Uzgodnienia jednakowego okresu kwarantanny
  • Kiedy jest to konieczne, do skoordynowania ograniczeń w podróżowaniu, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej
  • Niezwłocznego omówienia planu odbudowy strefy Schengen, w tym sposobów i środków powrotu do jej pełnego funkcjonowania bez kontroli na granicach wewnętrznych, oraz planów gotowości

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) powinno być odpowiedzialne za ocenę ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa oraz publikować cotygodniową aktualną mapę ryzyka w oparciu o wspólny kod kolorystyczny i informacje gromadzone i dostarczane przez państwa członkowskie, uważają poslowie. Ponadto personel ECDC oraz środki, którymi dysponuje, powinny zostać natychmiast zwiększone.


Wykorzystanie aplikacji do śledzenia kontaktów

W rezolucji, posłowie zwracają się do Komisji o rozwijanie zharmonizowanego formularza lokalizacji pasażerów, w celu budowania zaufania do transeuropejskiego systemu monitorowania. Wzywają również do korzystania aplikacji do śledzenia kontaktów, oczekując, że narodowe systemy będą interoperacyjne na szczeblu UE do końca października, co umożliwi ogólnounijne śledzenie kontaktów w związku z COVID-19. Posłowie podkreślają też, że aplikacje powinny działać w pełnej zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.