Podatnicy zasługują na skuteczną ochronę budżetu UE i rządów prawa 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Debata poselska z Radą oraz Komisją Europejską o ostatnich propozycjach powiązania funduszy UE z praworządnością  

Posłowie podkreślili, że ostatnie propozycje Rady nie poszły wystarczająco daleko, w stronę stworzenia działającego mechanizmu łączącego fundusze UE z poszanowaniem zasad państwa prawa.

Podczas poniedziałkowej debaty plenarnej większość eurodeputowanych skrytykowała przyjęte w ubiegłym tygodniu stanowisko Rady w sprawie "mechanizmu uwarunkowania rządów prawa", twierdząc, że nie stworzył on instrumentu, który mógłby być kiedykolwiek uruchomiony w praktyce. Ponieważ, są kraje członkowskie, w których stale zdarzają się naruszenia zasad praworządności i korupcja, UE jest winna swoim obywatelom i podatnikom skuteczną ochronę budżetu UE.

Byli jednak posłowie, którzy obwiniali niemiecką prezydencję Rady i Komisję Europejską za stworzenie ideologii, która pozwoli na atakowanie poszczególnych państw członkowskich.


Michael Roth z prezydencji Rady podkreślił fakt, że Rada i Parlament wreszcie zgodziły się co do potrzeby wprowadzenia takiego instrumentu, a wszystkie kraje UE poparły obecny wniosek, a teraz mają wyjątkową okazję do wspólnego stworzenia jego treści. Zwrócił się on do Parlamentu o pomoc w zbliżeniu stanowisk prawodawców i wyraził nadzieję, że Parlament poprze szybkie przyjęcie tego instrumentu.


Obejrzyj oświadczenia wstępne prezydencji Rady i Komisji Europejskiej przez EbS+


Obejrzyj wypowiedzi mówców z grup politycznych PE w pierwszej turze na EbS+


Obejrzyj całą debatę


Kontynuacja negocjacji w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE i zasobów własnych są kontynuowane

Również w poniedziałek członkowie zespołu negocjacyjnego Parlamentu ds. wieloletnich ram finansowych (WRF) i zasobów własnych spotkali się z Radą UE na szóstej rundzie rozmów w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE i nowych źródeł dochodów UE. Nie osiągnięto przełomu w negocjacjach, ani w kwestii uzupełnień do 15 sztandarowych programów UE, ani w innych kwestiach.


Po zakończeniu rozmów zespół negocjacyjny zorganizował konferencję prasową. Jej podsumowanie można znaleźć tutaj, w postaci listy ich cytatów oraz nagrania wideo.


Najnowszy komunikat prasowy (28/09/2020).