Faktyczny zakaz aborcji w Polsce zagraża życiu kobiet, mówi Parlament 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Ograniczenie dostępu do aborcji prowadzi tylko do wzrostu liczby niebezpiecznych aborcji
  • Orzeczenie nie powinno było zostać wydane, podczas obowiązywania ograniczeń w zakresie zdrowia publicznego i zakazu zgromadzeń publicznych.
  • Brak gwarancji zapewnienia kobietom podstawowych praw człowieka
  • UE musi zareagować na "systemowy upadek państwa prawa".

Posłowie potępiają ograniczanie praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet w Polsce i podkreślają prawny obowiązek UE, aby przestrzegać tych praw i je chronić.

W rezolucji przyjętej głosami 455 do 145 przy  71 wstrzymujących się od głosu Parlament stwierdza, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października o uznaniu aborcji za nielegalną w przypadku poważnych i nieodwracalnych wad płodu "naraża zdrowie i życie kobiet", Jako że większość legalnych aborcji w kraju dokonywana jest na tej podstawie, posłowie ostrzegają, że zakazanie tej opcji, która stanowiła 96% przypadków legalnego zakończenia ciąży w Polsce w 2019 r. (1 074 z 1 110), doprowadziłoby do wzrostu liczby "niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji".


W tekście odnotowano, że decyzja została podjęta przez "sędziów, wybranych przez koalicję pod przewodnictwem PiS i całkowicie zależnych od jej polityków”.Prawa kobiet to podstawowe prawa człowieka


Parlament podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji naruszają prawa kobiet w kontekście praw człowieka. Posłowie zgadzają się, że nieskrępowany i terminowy dostęp do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego oraz poszanowanie autonomii reprodukcyjnej i podejmowania decyzji przez kobiety ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw kobiet w kontekście praw człowieka i równouprawnienia płci.


Prawa kobiet są prawami podstawowymi, stwierdził Parlament Europejski, przypominając, że instytucje UE i państwa członkowskie są prawnie zobowiązane do ich przestrzegania i ochrony. Posłowie zwracają uwagę, że polscy lekarze coraz częściej powołują się na klauzulę sumienia, nawet jeśli są proszeni o przepisanie środków antykoncepcyjnych, utrudniają też dostęp do badań prenatalnych. Dodają, że tysiące kobiet muszą podróżować, aby uzyskać dostęp do podstawowej usługi zdrowotnej, jaką jest aborcja, co zagraża ich zdrowiu i dobrostanowi.


Poparcie dla protestujących, potępienie przemocy


Posłowie wyrażają swoje poparcie i solidarność z obywatelami Polski, w szczególności z kobietami i osobami LGBTI+, które "pomimo zagrożeń dla zdrowia publicznego wyszły na ulice, by protestować przeciwko poważnym ograniczeniom ich podstawowych wolności i praw". Zauważyli, że orzeczenie zostało wydane w momencie wprowadzenia poważnych ograniczeń w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, "utrudniających wszelką demokratyczną debatę".


W tekście potępia się nadmierne i nieproporcjonalne użycie siły i przemocy wobec protestujących przez organy ścigania i inne, takie jak skrajnie prawicowe grupy nacjonalistyczne.W Polsce znika państwo prawa - UE musi działać

Zdaniem Parlamentu, orzeczenie to jest "kolejnym przykładem politycznego przejęcia sądownictwa i systemowego upadku państwa prawa" w Polsce. Posłowie zwracają się do Komisji o ocenę legalności składu Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Parlamentu, skład Trybunału Konstytucyjnego stanowi podstawę do zakwestionowania jego orzeczeń, a tym samym jego zdolności do przestrzegania polskiej konstytucji. Ze swojej strony Rada powinna zająć się tym i innymi zarzutami dotyczącymi naruszenia praw podstawowych w Polsce w ramach postępowania przewidzianego w art. 7 ust. 1.