Parlament przyjął nowy Program Unii dla zdrowia 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

EU4Health stworzy rezerwy materiałów medycznych, takich jak podstawowe leki, szczepionki i wyroby medyczne. ©AFP/ChristopheSIMON  
  • Budżet programu to 5,1 mld EUR, z czego co najmniej 20% przeznaczono na zapobieganie chorobom i promocję zdrowia
  • UE będzie lepiej przygotowana do przeciwdziałania poważnym transgranicznym zagrożeniom zdrowia
  • Zwiększy się dostępność niedrogich leków i wyrobów medycznych

Posłowie przyjęli Program Unii dla zdrowia na lata 2021–2027, który ma lepiej przygotować systemy opieki zdrowotnej UE na przyszłe zagrożenia zdrowia i pandemie.

Parlament zatwierdził tymczasowe porozumienie osiągnięte z Radą przy 631 głosach za, 32 przeciw i 34 wstrzymujących się.


Nowy Program Unii dla zdrowia będzie uzupełniać politykę zdrowotną państw członkowskich i interweniować tam, gdzie UE może wnieść wyraźną wartość dodaną. Do jego głównych celów należy wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej przez wspieranie państw we wzajemnej koordynacji i wymianie danych. Leki i wyroby medyczne mają być tańsze i łatwiej dostępne.

Skuteczniejsze zwalczanie transgranicznych zagrożeń zdrowia


Program lepiej przygotuje służbę zdrowia na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia. Dzięki temu zwiększy się wydolność systemów ochrony zdrowia. Powinno to umożliwić Unii zmierzenie się nie tylko z przyszłymi epidemiami, ale także długoterminowymi wyzwaniami, takimi jak starzenie się społeczeństwa i nierówności w zakresie zdrowia.


Program będzie również wspierać działania związane z e-zdrowiem i tworzeniem europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Będzie też wspierać dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości, w tym do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Kolejne aspekty to poprawa zdrowia psychicznego oraz intensyfikacja działań na rzecz walki z rakiem.

Podczas wtorkowej debaty plenarnej europosłowie podkreślali kluczową rolę, jaką nowy program odegra w walce z nierównościami zdrowotnymi, zarówno między państwami członkowskimi, jak i między różnymi grupami społecznymi. Z zadowoleniem przyjęli również utworzenie na poziomie UE zapasów niezbędnych środków i sprzętu medycznego, co uzupełnia prace prowadzone w ramach rescEU, oraz rezerwy personelu medycznego i pomocniczego, który będzie mobilizowany w przypadku kryzysu zdrowotnego. Obejrzyj nagranie debaty tutaj.


Kolejne kroki


Po formalnym zatwierdzeniu rozporządzenia przez Radę zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdzie w życie następnego dnia po publikacji. Rozporządzenie będzie stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

Tło


W odpowiedzi na kryzys COVID-19 Komisja przedstawiła w maju 2020 r. nowy, odrębny Program Unii dla zdrowia na lata 2021–2027. Program ma pomóc Unii lepiej przygotować się na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i zwiększyć wydolność krajowych systemów opieki zdrowotnej. Parlament i Rada osiągnęły porozumienie kompromisowe 14 grudnia 2020 r.