Parlament gotowy do wniesienia pozwu przeciwko Komisji za brak ochrony budżetu UE 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament ostrzega Komisję, że pozwie ją do sądu, jeśli nadal będzie zwlekać z zastosowaniem mechanizmu warunkowości państwa prawa.

W przyjętej w czwartek rezolucji (529 głosów za,148 przeciw, 10 wstrzymujących się) posłowie przypominają, że łamanie zasad praworządności w państwach członkowskich może mieć wpływ na prawidłowe zarządzanie budżetem UE. Ostrzegają Komisję Europejską, że jeśli nie wypełni ona swoich zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie warunkowości, tj. nie podejmie wszelkich właściwych środków w celu ochrony interesów finansowych Unii i zabezpieczenia wartości UE, Parlament "uzna to za zaniechanie działania", a następnie pozwie Komisję do Trybunału na podstawie art. 265 TFUE.


Posłowie podkreślają, że obowiązujące przepisy muszą być stosowane i "nie mogą być uzależnione od przyjęcia wytycznych", które Komisja, jak deklaruje, właśnie opracowuje. W rezolucji podkreślono jednak, że jeśli rzeczywiście Komisja uznaje takie wskazówki wykonawcze za konieczne, musi je przygotować najpóźniej do 1 czerwca 2021 r., oraz, przed ich przyjęciem, uzyskać opinię Parlamentu. Podkreśla się w nich znaczenie bezzwłocznego stosowania rozporządzenia w sprawie warunkowości budżetowej, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się wypłaty środków z funduszu odbudowy NextGenerationEU.

Kontekst

Przyjęta dziś przez Parlament rezolucja stanowi podsumowanie debaty, która odbyła się na poprzedniej sesji plenarnej. Posłowie podkreślili wówczas po raz kolejny, że mechanizm warunkowości w zakresie praworządności wszedł w życie 1 stycznia 2021. Prawie wszyscy mówcy przypominali, że rozporządzenie jest prawnie wiążące mimo konkluzji Rady Europejskiej w tej sprawie, które nie wywołują żadnych skutków prawnych, i pomimo toczących się postępowań przed TSUE, które nie mają skutku zawieszającego. Mechanizm warunkowości praworządności jest nowym narzędziem ochrony finansów UE, który pozwala zablokowac wypłaty funduszy unijnych państwom członkowskim naruszającym zasady panstwa prawnego.