Parlament przyspiesza procedurę, aby przyjąć cyfrowy certyfikat szczepień w czerwcu 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Zielony certyfikat cyfrowy ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się podczas COVID-19 ©AFP/Filippo MONTEFORTE  

W celu przyjęcia go do lata, posłowie postanowili przyspieszyć zatwierdzenie Zielonego Certyfikatu Cyfrowego, który pozwoli na bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii.

Przy 468 głosach za, 203 przeciw i 16 wstrzymujących się posłowie poparli zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu), który pozwala na szybszą kontrolę parlamentarną wniosków Komisji, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu demokratycznego procesu podejmowania decyzji.


Podczas debaty plenarnej w środę, zdecydowana większość europosłów poparła szybkie stworzenie Zielonego Certyfikatu Cyfrowego, który ma ułatwić bezpieczne i swobodne poruszanie się po UE w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej, zawierałby on informacje o tym, czy podróżny został zaszczepiony przeciwko COVID-19, czy ostatnio otrzymał negatywny wynik testu na obecność COVID-19 oraz informacje o powrocie do zdrowia po zakażeniu COVID-19. Kilku mówców zwróciło uwagę na potrzebę wprowadzenia silnych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych i medycznych oraz podkreśliło, że osoby, które nie zostały zaszczepione, nie mogą być dyskryminowane.


Kolejne kroki

Podczas następnej sesji plenarnej (26-29 kwietnia) zgromadzenie plenarne przyjmie mandat do negocjacji z Radą, który może obejmować poprawki do wniosku Komisji. Ponieważ parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich, odpowiedzialna za wniosek może wystąpić o jego przekazanie przed rozpoczęciem rozmów. Wynik negocjacji między współustawodawcami będzie musiał zostać zatwierdzony zarówno przez Parlament, jak i Radę.


Cytat

Po głosowaniu, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) powiedział: "Potrzebujemy Zielonego Certyfikatu Cyfrowego, aby przywrócić zaufanie do strefy Schengen, jednocześnie kontynuując walkę z pandemią COVID-19. Certyfikat nie może być warunkiem wstępnym do swobodnego przemieszczania się, ponieważ jest to podstawowe prawo w Unii Europejskiej, i nie może prowadzić do dyskryminacji osób, które go nie posiadają. Dane obywateli muszą być bezpieczne, a w zaświadczeniu powinny znaleźć się tylko niezbędne dane."

Kontekst

17 marca Komisja przedłożyła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zielonego certyfikatu cyfrowego ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w UE - 2021/0068 (COD) oraz towarzyszący mu wniosek dotyczący obywateli państw trzecich legalnie przebywających lub zamieszkujących w UE 2021/0071 (COD).