Konferencja w sprawie przyszłości Europy: trwają przygotowania 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Przyszłość jest w Twoich rękach - zabierz głos podczas konferencji na temat przyszłości Europy ©Petri Oeschger/Getty Images  

Po udanym uruchomieniu wielojęzycznej platformy cyfrowej Zarząd Konferencji kontynuuje dopracowywanie pozostałych elementów projektu przed inauguracją hybrydową, która odbędzie się 9 maja.

Podczas swojego trzeciego posiedzenia, w czwartek (22 kwietnia) Zarząd Konferencji zatwierdził projekt programu inauguracji, w Dniu Europy. Będzie ona transmitowana na żywo, a udział w niej wezmą zarówno obywatele (na odległość) jak i przewodniczący trzech instytucji UE.


Ponadto przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej zatwierdzili regulamin Konferencji dotyczący paneli obywatelskich, a także zasad i zakresu działań Konferencji. Każdy panel będzie liczył 200 obywateli i zapewni udział przynajmniej jednej kobiety i jednego mężczyzny z każdego państwa członkowskiego. Obywatele będą wybierani losowo w celu utworzenia paneli, które będą reprezentatywne dla różnorodności UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia. Młodzież w wieku 16-25 lat będzie stanowiła jedną trzecią składu każdej grupy.


Wymieniono również poglądy na temat porządku obrad sesji plenarnej konferencji, przyjmując za cel osiągnięcie porozumienia w tej sprawie podczas kolejnego spotkania.


Współprzewodniczący Zarządu Konferencji z ramienia Parlamentu Guy Verhofstadt powiedział: "Przygotowujemy grunt, aby uzyskać jak najwięcej interakcji pomiędzy dwoma nurtami konferencji, platformą i panelami obywatelskimi. Następnym krokiem jest powołanie sesji plenarnej, która odzwierciedli różnorodność opinii w Europie i zajmie się pomysłami i sugestiami obywateli, od których zależy powodzenie konferencji.

Portugalska sekretarz stanu do spraw UE i współprzewodnicząca ze strony prezydencji Rady UE, Ana Paula Zacarias, oznajmiła: "Poziom uczestnictwa na platformie cyfrowej Konferencji w ciągu ostatnich dni był naprawdę imponujący. Obywatele reagują na nasze wezwanie do zaangażowania i nadszedł czas, aby pójść o krok dalej i rozpocząć Konferencję"

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Demokracji i Demografii oraz współprzewodnicząca Dubravka Šuica powiedziała "Konferencja ta ma na celu angażowanie i wzmacnianie pozycji obywateli. Obywatele są dla nas najważniejsi we wszystkich naszych rozważaniach na temat konferencji. Niezależnie od tego, czy są oni nastawieni proeuropejsko, czy sceptycznie, chcemy ich wysłuchać, aby móc odpowiedzieć na istotne dla nich zagadnienia".


Dalsze działania


Kolejne spotkanie Zarządu Konferencji planowane jest 9 maja, w Strasburgu. Niemniej jednak w nadchodzących tygodniach mogą zostać zaplanowane dodatkowe spotkania.

Tło

Zarząd Konferencji składa się z przedstawicieli trzech instytucji (Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej), na równych prawach. Nadzoruje on pracę, przebieg i organizację Konferencji. Przedstawiciele COSAC uczestniczą w charakterze obserwatorów we wszystkich posiedzeniach Zarządu. W charakterze obserwatorów zapraszani są również przedstawiciele Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz partnerzy społeczni.

Wielojęzyczna platforma cyfrowa jest w pełni interaktywna: obywatele mogą kontaktować się i omawiać swoje propozycje z osobami pochodzącymi ze wszystkich państw członkowskich, w 24 językach urzędowych UE. Do korzystania z platformy i kształtowania naszej przyszłości zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk. Zachęcamy do promowania tej inicjatywy pod hasztagiem #PrzyszloscJestTwoja