Posłowie przyjmują przełomowy program badawczy „Horyzont Europa” 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Program "Horyzont Europa", obejmujący lata 2021-27, pomoże innowacyjnym MŚP. ©AdobeStock/Boggy  
  • Budżet w wysokości 95,5 mld euro; 5,4 mld euro pochodzi z planu odbudowy „Next Generation EU”
  • Nacisk na zdrowie, cyfryzację i wsparcie innowacyjnych MŚP
  • Program stosowany tymczasowo od 1 stycznia 2021 r.

Program badań i innowacji na lata 2021–2027 pomoże służbie zdrowia w UE przygotować się na przyszłe pandemie, a przemysłowi – obniżyć emisyjność i wprowadzić innowacje oraz digitalizację.

Program badawczy zapewnia krótko- i długoterminowe finansowanie badań i innowacji. Mają one dotyczyć ogólnoświatowych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, cyfryzacja i pandemia COVID-19.


Program „Horyzont Europa” zawiera rekordową kwotę środków budżetowych UE na digitalizację i badania związane z cyfryzacją. Program będzie też wspierać innowacyjne MŚP i europejską infrastrukturę badawczą. Za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dodatkowy miliard euro przeznaczono na badania podstawowe.


Komisja Europejska stosuje już ten program tymczasowo od 1 stycznia 2021 r. We wtorek, posłowie zatwierdzili porozumienie z Radą dotyczące rozporządzenia Horyzont Europa oraz dodali i przyjęli deklarację polityczną, 677 głosami za, 5 przeciw, przy 17 wstrzymujących się (program szczegółowy Horyzont Europa).


Cytat

"Program "Horyzont Europa" przygotuje UE na przyszłość, wspierając jej systemy opieki zdrowotnej, przemysł w obniżaniu emisyjności oraz przedsiębiorstwa we wprowadzaniu innowacji. Będzie on również wspierał europejskich naukowców. Ambitne inwestycje w badania i innowacje pozwolą sprostać przyszłym wyzwaniom", powiedział Dan Nica (S&D, RO), sprawozdawca rozporządzenia „Horyzont Europa”.


„Wypracowaliśmy ambitny i zrównoważony budżet, który zdecydowanie wspiera badania podstawowe, ale też badania tematyczne. Po raz pierwszy przewidziano także specjalny budżet dla europejskiego sektora kultury i branży twórczej. "Horyzont Europa" będzie kluczowy dla odbudowy unijnej gospodarki", powiedział Christian Ehler (PPE, DE), sprawozdawca programu szczegółowego służącego realizacji programu „Horyzont Europa”. Dodał, że „ten program to prawne zobowiązanie UE do obrony wolności akademickiej na całym kontynencie”.


Tło

Całkowity budżet programu „Horyzont Europa” wyniesie 95,5 mld euro. Z tej kwoty 5,4 mld euro będzie pochodzić z planu odbudowy „Next Generation EU”. W wieloletnich ramach finansowych UE przewidziano dodatkowe inwestycje w wysokości 4 mld euro.


Program „Horyzont Europa” składa się z trzech części:


  • Filar „Doskonała nauka” będzie za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) wspierać pionierskie projekty badawcze definiowane i prowadzone przez samych naukowców. Przewidziano finansowanie stypendiów i wymian dla naukowców jako element działań programu „Maria Skłodowska-Curie”. Inwestować się też będzie w infrastrukturę badawczą.

  • Filar „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” będzie bezpośrednio wspierać badania związane z wyzwaniami społecznymi i możliwościami technologicznymi i przemysłowymi. Będzie też określać kierunek misji badawczych prowadzonych na skalę unijną. Obejmuje on również działania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Rolą Centrum jest dostarczanie unijnym i krajowym decydentom politycznym niezależnych dowodów naukowych i wsparcia technicznego.

  • Filar „Innowacyjna Europa” to działania, dzięki którym Europa ma stać się liderem w dziedzinie innowacji tworzących rynek. Ma on również na celu, dzięki wzmacnianiu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), wspieranie integracji biznesu, badań naukowych, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości.