Posłowie wzywają do zwiększenia sankcji wobec Białorusi po porwaniu samolotu Ryanair 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament chce natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia białoruskiego dziennikarza Romana Protasiewicza i Sofii Sapiegi©AP/Sergei Grits  
  • Parlament zdecydowanie potępia porwanie i przymusowe lądowanie samolotu Ryanair w Mińsku oraz zatrzymanie przez władze białoruskie dziennikarza Romana Protasiewicza i Sofii Sapiegi
  • Porwanie samolotu stanowi akt terroryzmu państwowego, uważają posłowie
  • UE musi objąć sankcjami odpowiedzialne osoby
  • Zawieszenia udziału Białorusi w międzynarodowych organach i imprezach sportowych, w tym mistrzostwach Europy i świata oraz igrzyskach olimpijskich w Tokio

Parlament wzywa UE do ukarania osób zaangażowanych w zmuszenie samolotu do lądowania w Mińsku 23 maja oraz w zatrzymanie dziennikarza Romana Protasiewicza.

W rezolucji przyjętej w czwartek 626 głosami za, 16 przeciw przy 36 wstrzymujących się od głosu, posłowie zdecydowanie potępiają "porwanie samolotu Ryanair" jako akt "terroryzmu państwowego" i wzywają do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Romana Protasiewicza i Sofii Sapiegi, jak również wszystkich innych więźniów politycznych na Białorusi.


Sankcje UE muszą zostać rozszerzone

W rezolucji wzywa się Radę do jak najszybszego nałożenia sankcji na osoby i podmioty na Białorusi zaangażowane w przymusowe lądowanie i uprowadzenia.


Państwa członkowskie UE muszą też pilnie przystąpić do wprowadzenia kolejnego pakietu sankcji przeciwko tym, którzy uczestniczyli lub współuczestniczyli w zeszłorocznych fałszerstwach wyborczych i wynikających z nich naruszeniach praw człowieka na Białorusi, stwierdzają posłowie. Na liście sankcji powinni znaleźć się prokuratorzy, sędziowie i pracownicy organów ścigania, którzy odgrywają rolę w represjach, a także agenci zajmujący się dezinformacją, mediami, propagandą i urzędnicy wspierający reżim, tacy jak Marat Markow, który 2 czerwca przeprowadził wywiad z Romanem Protasiewiczem na państwowym kanale ONT.


Ponadto, posłowie wzywają do podjęcia szybkich środków gospodarczych i sektorowych skierowanych na kluczowe gałęzie białoruskiego przemysłu, w szczególności na sektor ropy naftowej i produktów ropopochodnych, potasu, stali i przetwórstwa drewna. Należy bezwzględnie odmówić reżimowi wsparcia finansowego, odmówić nowych linii kredytowych dla banków tego kraju oraz wstrzymać inwestycje w infrastrukturę lub przedsięwzięcia gospodarcze. Należy uniemożliwić europejskim instytucjom finansowym nabywanie obligacji oraz wszystkich innych instrumentów finansowych emitowanych przez białoruski rząd i powiązane z nim instytucje publiczne.


Białoruś powinna zostać zawieszona w prawach członka międzynarodowych organizacji sportowych i imprez sportowych

Rezolucja wzywa również do zawieszenia udziału Białorusi w międzynarodowych organizacjach sportowych i w międzynarodowych imprezach, w tym mistrzostwach Europy i świata oraz igrzyskach olimpijskich w Tokio. Posłowie wzywają również Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) do odebrania białoruskiej telewizji państwowej TVR praw do transmisji zbliżającego się turnieju EURO 2020 i przekazania ich nieodpłatnie niezależnej telewizji Biełsat TV.


W tekście potępiono również represje i wrogie działania władz przeciwko przedstawicielom mniejszości polskiej oraz przeciwko polskiemu systemowi szkolnictwa na Białorusi i wezwano do bezwarunkowego uwolnienia Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych.


Tekst, w którym poruszono wiele innych kwestii związanych ze stosunkami UE-Białoruś będzie dostępny w całości tutaj. (10.06.2021)


Przed głosowaniem, we wtorek 8 czerwca, posłowie dyskutowali z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem na temat ciągłych represji i łamania praw człowieka na Białorusi. Zapraszamy do śledzenia debaty tutaj (pełna treść debaty) i tutaj (fragmenty debaty).