Równorzędne partnerstwo UE-USA, aby sprostać globalnym wyzwaniom 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

UE chce współpracować z USA, jako równorzędny partner. ©Weyo/AdobeStock  
  • Wspieranie strategicznej autonomii UE w zakresie stosunków obronnych i gospodarczych
  • Potrzeba głębokiej transatlantyckiej refleksji nad doświadczeniami wyniesionymi z Afganistanu
  • Utworzenie Transatlantyckiej Rady Politycznej w celu prowadzenia systematycznych konsultacji i koordynacji w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Posłowie wzywają do rozwijania strategicznej autonomii UE i do lepszej koordynacji działań UE i USA w sprawie Chin, aby uniknąć napięć, takich jak te spowodowane umową AUKUS.

W rezolucji w sprawie przyszłych stosunków UE-USA, posłowie z zadowoleniem przyjmują poparcie USA dla multilateralizmu opartego na zasadach, ponieważ stanowi to podstawę do ponownego zaangażowania się, jako równorzędny partner, w relacje z USA.


W sprawozdaniu podkreślono, że w ramach pogłębiania współpracy transatlantyckiej UE powinna dążyć do objęcia przywództwa u boku USA, jednocześnie wspierając swoją strategiczną autonomię w zakresie stosunków obronnych i gospodarczych jako sposób realizacji własnych uzasadnionych interesów dyplomatycznych, bezpieczeństwa i gospodarczych.


Lepsza koordynacja działań i konsultacje w sprawie Chin

UE i USA muszą zbadać obszary możliwej współpracy i lepszej koordynacji działań w sprawie Chin, by uniknąć transatlantyckich napięć, ostrzegają posłowie. Zwracają oni uwagę na tarcia, które nastąpiły po przyjęciu trójstronnej umowy bezpieczeństwa między USA, Wielką Brytanią i Australią, znanej jako AUKUS, która została zawarta bez konsultacji z sojusznikami z UE.

Przyjmując z zadowoleniem ostatnie postępy w zakresie strategii UE dotyczącej regionu Indo-Pacyfiku, Parlament precyzuje, że koordynacja z USA w sprawie Chin powinna koncentrować się na ochronie praw człowieka i praw mniejszości oraz łagodzeniu napięć na Morzu Południowym i Wschodniochińskim, w Hongkongu i w Cieśninie Tajwańskiej.


Wnioski po Afganistanie, więcej zaangażowania w Partnerstwie Wschodnim i na Bałkanach ZachodnichWyrażając ubolewanie z powodu brutalnego przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów po wycofaniu sił amerykańskich i europejskich, Parlament wzywa do głębokiej transatlantyckiej refleksji nad wnioskami płynącymi z misji w Afganistanie w celu promowania stabilności, bezpieczeństwa i dobrych rządów na świecie. Partnerzy transatlantyccy muszą zaangażować się we współpracę ze wszystkimi sąsiadami Afganistanu, pamiętając o trudnej sytuacji ludności afgańskiej, która szuka tam schronienia i której należy pomóc.


Posłowie uważają, że UE powinna bardziej współpracować z USA, by odnowić strategiczne partnerstwo z krajami Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.


Wzywają do koordynacji w tej i innych sprawach polityki zagranicznej i proponują utworzenie Transatlantyckiej Rady Politycznej (TPC) pod przewodnictwem Wysokiego Przedstawiciela UE i Sekretarza Stanu USA, wspieranej przez regularne kontakty z osobami kierującymi polityką.Sprawozdawca Tonino Picula, (S&D, HR) powiedział: “To sprawozdanie nie może być bardziej na czasie. Potrzebujemy odnowionego i wzmocnionego partnerstwa transatlantyckiego, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom, przed którymi stoimy. Niektóre z nich są nam dobrze znane od dziesięcioleci, ale niektóre są częścią nowszej dynamiki globalnej. Bez wątpienia Stany Zjednoczone pozostają najbliższym i najważniejszym partnerem strategicznym UE. Uważam też, że autonomiczna strategicznie Unia byłaby najlepszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych.”


Rezolucję przyjęto w środę 550 głosami do 83, przy 55 wstrzymujących się od głosu.