Plany Węgier i Polski powinny być zatwierdzone tylko po uwzględnieniu istniejących zastrzeżeń 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Podczas debaty z komisarzem Gentilonim na temat węgierskiego i polskiego planu odbudowy, posłowie wezwali do większej przejrzystości, dotyczącej wydatkowania funduszy.

Komisarz ds. gospodarki Gentiloni poinformował w środę posłów, że obecnie 22 z 25 przedstawionych krajowych planów odbudowy zostało zatwierdzonych. Plany Bułgarii i Holandii nie zostały jeszcze przedłożone, a plany Węgier, Polski i Szwecji czekają na zatwierdzenie przez Komisję. Podkreślił, że dopóki Komisja nie zakończy oceny pozostałych trzech planów, nie będzie się wypowiadał na temat wstępnych ocen i poszczególnych planów.

W trakcie debaty większość posłów domagała się większej przejrzystości procesu zatwierdzania planów, aby umożliwić im zrozumienie, jakie kroki podjęły rządy Węgier i Polski, aby rozwiać obawy dotyczące praworządności i ataków na sądownictwo, nadrzędności prawa unijnego, zamówień publicznych, korupcji i traktowania mniejszości.

Wielu posłów stwierdziło, że Komisja nie powinna zatwierdzać planów, dopóki wszystkie braki nie zostaną odpowiednio usunięte zgodnie z zasadami warunkowości budżetowej, chroniącymi interesy finansowe UE i pieniądze podatników. Jednocześnie podkreślali, że nie działają przeciwko zwykłym obywatelom Węgier i Polski; wręcz przeciwnie, chcą mieć pewność, że pieniądze UE trafią do ludzi i firm w potrzebie, a nie do skorumpowanych polityków.

Fragmenty debaty można znależć tutaj

Kontekst

Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (RRF) jest największym elementem pakietu stymulacyjnego Next Generation EU oraz tymczasowym instrumentem kryzysowym mającym pomóc państwom UE w walce ze skutkami pandemii wirusa COVID-19, o łącznej wartości 672,5 mld EUR w formie pożyczek i dotacji. Do tej pory przedłożono 25 planów krajowych; Komisja zatwierdziła 22 z nich, a 19 zostało przyjętych przez Radę. Następnie 16 państwom członkowskim wypłacono już zaliczki o wartości €51,5 miliardów.