Posłowie za europejskim sportem opartym na wartościach i zasadach 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie chcą widzieć więcej kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych w sporcie.  
  • Mechanizm solidarności, pozwalający skierować fundusze na sport amatorski i sport uprawiany na poziomie podstawowym
  • Zachęcanie obywateli UE do większej aktywności fizycznej
  • Zrównanie wysokości premii dla sportowców obydwu płci

UE musi podjąć działania, kształtujące europejski model sportu oparty na solidarności, integracji, otwartej konkurencji i uczciwości stwierdzono w sprawozdaniu przyjętym we wtorek.

W sprawozdaniu przyjętym 597 głosami do 36, przy 55 wstrzymujących się, posłowie popierają europejską kulturę sportową zgodną z wartościami UE, takimi jak solidarność, zrównoważony rozwój, inkluzywność, otwarte współzawodnictwo i sprawiedliwość. Parlament zdecydowanie sprzeciwia się zawodom, które podważają te zasady i zagrażają stabilności całego ekosystemu sportowego.

Budowanie modelu europejskiego od podstaw

Posłowie chcą równowagi między komercyjnymi interesami sportu zawodowego a jego funkcjami społecznymi, poprzez wzmocnienie powiązań między sportem masowym i wyczynowym. Wzywają do większej redystrybucji środków finansowych między sportem zawodowym a sportem na poziomie podstawowym i proponują stworzenie mechanizmu solidarnościowego przez federacje sportowe, aby zapewnić odpowiednie finansowanie sportu amatorskiego i masowego.

Parlament chce, aby Komisja Europejska i państwa członkowskie dołożyły wszelkich starań w celu zachęcenia obywateli UE, zwłaszcza młodych ludzi ze wszystkich środowisk, do aktywności fizycznej poprzez zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na wychowanie fizyczne i zajęcia w szkołach oraz poprzez wykorzystanie wzorców do naśladowania i ambasadorów sportu.

Zapewnienie bezpieczeństwa i równości w sporcie

Posłowie chcą także zająć się kwestią nierówności płci i molestowania w sporcie, zwłaszcza jeśli chodzi o płace i równą reprezentację w zarządach organizacji sportowych, a także chcą, by europejskie media poświęcały więcej uwagi szerszej gamie sportów, a w szczególności sportom kobiecym i młodzieżowym.

Tekst zawiera również postulat ochrony dzieci przed wykorzystywaniem i molestowaniem w sporcie, w tym poprzez zapewnienie dostępu do pomocy, doradztwa i ochrony w odpowiednim czasie.

Według Parlamentu, krajowe federacje sportowe powinny wyrównać wysokość premii dla sportowców obydwu płci, idąc za przykładem Irlandzkiego Związku Piłki Nożnej.


Prawa człowieka i zasady demokracji

Rezolucja wzywa władze publiczne, federacje i organizacje sportowe do przestrzegania praw człowieka i zasad demokracji we wszystkich swoich działaniach, zwłaszcza przy przyznawaniu krajom statusu gospodarza wielkich imprez sportowych oraz przy wyborze sponsorów. Posłowie nalegają, by kraje, których rządy nagminnie łamią podstawowe prawa i wartości, nie mogły być dłużej gospodarzami wielkich imprez sportowych. Organizacje sportowe muszą również zwrócić uwagę na warunki pracy robotników budowlanych zaangażowanych w budowę infrastruktury sportowej.

Cytat

Tomasz Frankowski (EPP, PL), sprawozdawca, powiedział: "Sport ma ogromną moc jednoczenia ludzi, bez względu na rasę, religię, płeć czy status społeczno-ekonomiczny. Sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, zdrowi i możemy się uczyć przez całe życie. Jest ważną gałęzią gospodarki, wytwarzającą prawie 3% PKB UE, a zatem wymaga większej widoczności i działań na szczeblu UE".

Sprawozdawca wezwał również Komisję Europejską do powołania osobnego koordynatora ds. sportu i podsumował, że głównym wyzwaniem jest "promowanie europejskiego modelu sportu i jego ochrona przed zagrożeniami, takimi jak Europejska Super Liga".