Roberta Metsola wybrana na nową Przewodniczącą PE 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Przewodnicząca Metsola jest najmłodszą posłanką do PE która obejmie stanowisko Przewodniczącej.  

We wtorek posłowie wybrali Robertę Metsolę (EPP, MT) na Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego do 2024 roku, uzyskała ona 458 głosów w pierwszej turze.

Roberta Metsola wygrała wybory w pierwszej turze głosowania, w której otrzymała bezwzględną większość (458 głosów na 690) spośród trojga kandydatów. Na początku dzisiejszych obradKosma Złotowski (ECR, PL) wycofał swoją kandydaturę, zmniejszając tym samym liczbę kandydatów do trzech.

Przewodnicząca Metsola będzie przewodniczyć Parlamentowi w drugiej połowie obecnej kadencji, do czasu ukonstytuowania się nowego Parlamentu po wyborach europejskich w 2024 roku.

Rezultaty głosowania

 1. Roberta Metsola (EPP, MT): 458
 2.  Alice Bah Kuhnke (Zieloni/EFA, SE):  101
 3. Sira Rego (Lewica, ES): 57

Całkowita liczba oddanych głosów: 690

Głosy puste lub nieważne: 74

Konieczna bezwzględna liczba głosów: 309

  Kim jest Roberta Metsola

  Urodzona na Malcie w 1979 roku, Roberta Metsola jest posłanką do Parlamentu Europejskiego od 2013 roku. W listopadzie 2020 roku została wybrana na pierwszą wiceprzewodniczącą, a po śmierci Przewodniczącego Sassoliego 11 stycznia pełniła obowiązki Przewodniczącej Parlamentu. Będzie trzecią kobietą Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, po Simone Veil (1979-1982) i Nicole Fontaine (1999-2002).

  Zwracając się do posłów bezpośrednio po wyborze, Roberta Metsola podziękowała im za zaufanie i powiedziała:

  "Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym zrobić jako przewodnicząca, jest przemyślenie spuścizny Davida Sassoliego: był on bojownikiem; walczył dla Europy i dla nas, dla tego Parlamentu. Jako przewodnicząca uhonoruję Davida Sassoli, stając zawsze w obronie Europy, naszych wspólnych wartości, takich jak demokracja, godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, praworządność i prawa podstawowe".

  "Chcę, aby ludzie odzyskali wiarę i entuzjazm dla naszego projektu. [...] Drodzy Europejczycy, w najbliższych latach ludzie w całej Europie będą oczekiwać od naszej instytucji przywództwa i nadawania kierunku, podczas gdy inni będą nadal testować granice naszych wartości demokratycznych i zasad europejskich. Musimy przeciwstawić się antyunijnej narracji, która tak łatwo i szybko przybiera na sile. Dezinformacja i błędne informacje, spotęgowane jeszcze w czasie pandemii, podsycają łatwy cynizm i tanie rozwiązania w postaci nacjonalizmu, autorytaryzmu, protekcjonizmu i izolacjonizmu" - dodała.

  Przewodnicząca Metsola podkreśliła, że "w Europie chodzi o coś dokładnie przeciwnego. Chodzi o to, byśmy wszyscy bronili siebie nawzajem, rozwijając wspólnotę naszych obywateli. Chodzi o to, abyśmy wszyscy bronili tych zasad naszych matek i ojców założycieli, które wyprowadziły nas z popiołów wojny i holokaustu do pokoju, nadziei i dobrobytu. Dwadzieścia dwa lata temu Nicole Fontaine została wybrana 20 lat po Simone Veil. Nie będą musiały minąć kolejne dwie dekady, zanim stanie tu następna kobieta" - powiedziała.

  Pełna wersja przemówienia Przewodniczącej jest dostępna tutaj.

  Konferencja prasowa

  O godz. 12.00 CET nowa przewodnicząca PE Roberta Metsola rozmawiała z dziennikarzami w sali konferencyjnej Daphne Caruany Galizii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Wszystkie informacje na temat przebiegu spotkania znajdują się w tym komunikacie dla mediów.

  Prezentacje kandydatów przed głosowaniem

  Czworo kandydatów przedstawiło krótkie prezentacje przed pierwszą turą głosowania. Możesz obejrzeć ich wystąpienia, tutaj lub klikając na ich nazwiska:

  Roberta Metsola (EPP, MT)
  Alice Bah Kuhnke (Zieloni/EFA, SE)
  Sira Rego (Lewica, ES)

  Informacja na temat funkcji Przewodniczącego PE

  Osoba wybrana na stanowisko Przewodniczącego korzysta z szerokiego zakresu uprawnień wykonawczych i reprezentacyjnych określonych w art. 22. Poza obowiązkami wyraźnie określonymi w tym artykule, uprawnienia Przewodniczącego obejmują "wszelkie uprawnienia niezbędne do przewodniczenia obradom Parlamentu i czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem". Kluczowym tego przykładem są decyzje, które zapewniły sprawne funkcjonowanie Parlamentu od czasu wybuchu pandemii COVID-19.

  Artykuł 14 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Parlament wybiera przewodniczącego spośród swoich posłów. Od czasu pierwszych wyborów europejskich (wybory powszechne) w 1979 roku, każdy przewodniczący sprawuje swój urząd przez odnawialny okres dwóch i pół roku. Oznacza to, że w każdej kadencji jest zazwyczaj dwóch przewodniczących. Od czasu utworzenia Parlamentu w 1952 roku było 31 przewodniczących, z których 17 pełniło swoją funkcję od 1979 roku.