Posłowie dyskutowali z Emmanuelem Macronem o priorytetach francuskiej Prezydencji 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie pytali prezydenta Macrona o strategię i priorytety francuskiej Prezydencji.  

Prezydent Francji Macron przedstawił w środę główne cele i strategię polityczną dla francuskiego półrocza u sterów UE.

Podczas debaty w Strasburgu prezydent Macron podkreślił, że obietnice, na których opiera się Unia Europejska - demokracja, postęp i pokój - są obecnie zagrożone, i wezwał do zaangażowania, by "tchnąć w nie nowe życie". Ostrzegł, że koniec praworządności jest początkiem autorytaryzmu i podkreślił, że UE musi wykorzystać dialog, do odzyskania tych, którzy "odchodzą" od demokratycznych zasad.

Zapewnił europosłów, że francuska prezydencja będzie priorytetowo traktować te akty prawne, które poprawiają jakość zatrudnienia, zapewniają godne płace, zmniejszają różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, dają prawa pracownikom platform cyfrowych, zwalczają dyskryminację i gwarantują równowagę płci w zarządach firm. Zaproponował również włączenie prawa do aborcji do Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Prezydent Macron odniósł się także do wyzwań klimatycznych, cyfrowych i związanych z bezpieczeństwem - dziedzin, w których praca nad projektami ustaw powinna przyspieszyć w tym półroczu.

W dziedzinie obrony prezydent Macron podkreślił, że Europa musi być w stanie przewidzieć zagrożenia i zagwarantować sobie bezpieczeństwo. Podkreślił, że musimy być stanowczy w obliczu ingerencji i prób destabilizacji Europy, zwłaszcza ze strony Rosji, i skutecznie karać tych, którzy łamią międzynarodowe zasady.

"Europa powinna stać się potęgą kulturalną, demokratyczną i edukacyjną (...) mamy siłę i środki" - podsumował.

Przemawiający w imieniu Komisji Europejskiej wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič zwrócił uwagę na fakt, że bezpieczeństwo europejskie jest zagrożone: "Jesteśmy gotowi podjąć działania, jeśli będzie to konieczne". Jako priorytety na najbliższe miesiące wymienił strategiczne partnerstwo z Afryką, stosunki z krajami Bałkanów Zachodnich, a także suwerenność gospodarczą i technologiczną Europy ("przywracamy technologię do Europy"). W odniesieniu do Wielkiej Brytanii powiedział, że Komisja okaże dobrą wolę, ale Europa potrzebuje partnera, który zrobi to samo.

W swoich reakcjach na wystąpienie prezydenta Macrona liderzy grup politycznych, w większości, z zadowoleniem przyjęli francuskie priorytety, ale dodali kolejne cele, w tym zakończenie jednomyślnego głosowania w Radzie w dziedzinie spraw zagranicznych, aby móc stanowczo reagować m.in. na zachowanie rosyjskiego prezydenta Putina, rozwiązanie problemu nierówności między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn oraz ponowne omówienie paktu fiskalnego. Kilku mówców domagało się postępów w kwestiach praworządności dotyczących Węgier i Polski oraz skrytykowało francuskie poparcie dla nowej zielonej taksonomii.

Zobacz debatę

Zobacz indywidualne wystąpienia klikając na nazwiska:

Prezydent Macron

Maroš Šefčovič for the Commission

Mandred WEBER (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Stéphane SÉJOURNÉ (Renew, FR)

Yannick JADOT (Greens/ALE, FR)

Jordan BARDELLA (ID, FR)

Raffaele FITTO (ECR, IT)

Manon AUBRY (GUE/NGL, FR)

Tiziana BEGHIN (NI, IT)

Prezydent Macron odpowiedzi