"Fit for 55": Parlament za przedłużeniem Rezerwy Stabilności Rynkowej do 2030. 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Pierwsze głosowanie plenarne nad pakietem "Fit for 55” w 2030
  • Przedłużenie okresu obowiązywania rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) do 2030 r.
  • Szansa na intensyfikację działań UE w dziedzinie klimatu przed COP27 w Egipcie

Przedłużenie rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu ETS do 2030 roku, ma chronić przed spadkiem cen CO2 spowodowanym wstrząsami zewnętrznymi, takimi jak pandemia COVID-19.

Parlament wprowadził zmiany dotyczące rezerwy stabilności rynkowej (MSR) w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) 490 głosami do 127 , przy 7 wstrzymujących się.

Parlament uważa, że MSR ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu ETS, ponieważ chroni przed spadkiem cen CO2 w przypadku wstrząsów zewnętrznych. Bez MSR zachęty dla przemysłu do ograniczania emisji gazów cieplarnianych byłyby mniejsze, co byłoby sprzeczne ze zwiększonymi ambicjami zawartymi w unijnym prawie klimatycznym.

Parlament uważa, że taka rewizja da silny sygnał cenowy do redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób efektywny kosztowo i stwierdza, że brak rewizji mógłby doprowadzić do szkodliwego wzrostu nadwyżki uprawnień do emisji w systemie ETS. Posłowie chcą również, aby Komisja monitorowała funkcjonowanie rezerwy i jej przydatności na wypadek przyszłych nieprzewidywalnych wstrząsów zewnętrznych.

Posłowie chcą zatem przedłużyć czasowe korekty w MSR do końca 2030 roku, tak aby po 2023 roku co najmniej 24% nadwyżki rynkowej znalazło się w rezerwie. Ponieważ jednak Parlament chce ustalić minimalną liczbę uprawnień, które mogą być wycofane w danym okresie, na 200 mln, dalsze wycofywanie do rezerwy będzie możliwe dopiero wtedy, gdy nadwyżka uprawnień przekroczy 833 mln.

W celu utrzymania ambicji ETS musi być zdolny do adaptacji

Przegląd MSR systemu handlu uprawnieniami do emisji jest częścią pakietu "Fit for 55 in 2030", który jest planem UE dotyczącym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 oku, zgodnie z prawem klimatycznym UE. Parlament podkreśla, że ważne jest utrzymanie systemu ETS, który dostosowuje się do dynamicznych potrzeb sektorów gospodarki nim objętych , takich jak skutki pandemii COVID-19. Dodają, że przegląd systemu ETS, w tym jego MSR, jest wyjątkową okazją do zintensyfikowania działań UE w dziedzinie klimatu przed COP27 w Egipcie.

Kolejne kroki

Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi.