Gotowi na 55: Posłowie za celem zerowej emisji dla samochodów osobowych i dostawczych w 2035  

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie za zmianą norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych © AdobeStock_toa555  
  • Potrzebna jest metodologia oceny pełnego cyklu życia emisji CO2
  • Łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych transformacji poprzez ukierunkowane finansowanie

Parlament za zmianą norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych, stanowiące część pakietu Gotowi na 55 (Fit for 55 in 2030).

W głosowaniu plenarnym w środę, posłowie przyjęli stanowisko w sprawie proponowanych przepisów dotyczących zmiany norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych 339 głosami do 249 przy 24 wstrzymujących się.


W przyjętym tekście, który stanowi stanowisko Parlamentu do negocjacji z państwami członkowskimi, posłowie popierają propozycję Komisji, aby do 2035 r. osiągnąć zeroemisyjną mobilność na drogach (cel dla całej floty UE, aby zmniejszyć emisje wytwarzane przez nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze o 100% w porównaniu z 2021). Pośredni cel redukcji emisji do roku 2030 zostałby ustalony na poziomie 55% dla samochodów osobowych i 50% dla samochodów dostawczych.


Więcej informacji o proponowanych przez Parlament instrumentach można znaleźć tutaj.

Cytat

Sprawozdawca Jan Huitema (Renew, NL) powiedział: „Ambitna rewizja norm emisji CO2 jest kluczowym elementem osiągnięcia naszych celów klimatycznych. Dzięki tym normom tworzymy przejrzystość dla przemysłu samochodowego i możemy stymulować innowacje i inwestycje producentów samochodów. Ponadto, zakup i eksploatacja samochodów o zerowej emisji zanieczyszczeń stanie się tańsza dla konsumentów. Cieszę się, że Parlament Europejski poparł ambitną rewizję celów na rok 2030 i opowiedział się za stuprocentowym celem na rok 2035, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku".Kolejne kroki


Posłowie są teraz gotowi do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi UE.

Kontekst


14 lipca 2021 roku, w ramach pakietu "Fit for 55", Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Wniosek ma przyczynić się do realizacji celów klimatycznych UE na lata 2030 i 2050, przynieść korzyści obywatelom dzięki szerszemu zastosowaniu pojazdów zeroemisyjnych (lepsza jakość powietrza, oszczędność energii i niższe koszty posiadania pojazdu), a także pobudzić innowacje w zakresie technologii zeroemisyjnych.