Posłowie głosują by nie uznawać paszportów wydanych przez Rosję na terenach okupowanych 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Rosja wydała dokumenty podróży w nielegalnie okupowanych regionach Ukrainy i Gruzji
  • Potrzebne jest skoordynowane i spójne podejście UE do tych dokumentów
  • Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie mają prawo ubiegać się o azyl

Parlament Europejski zatwierdził decyzję o nieakceptowaniu paszportów i innych dokumentów podróży wydanych przez Rosję w nielegalnie okupowanych regionach Ukrainy i Gruzji.

Parlament 531 głosami za, 7 przeciw, przy 34 wstrzymujących się zatwierdził porozumienie z Radą, aby nie uznawać dokumentów podróży wydanych przez Rosję w okupowanych regionach Ukrainy i tzw. terytoriach separatystycznych Gruzji do celów wydawania wiz lub przekraczania granic zewnętrznych UE.


Zgodnie z wnioskiem Komisja powinna przeprowadzić konsultacje z państwami członkowskimi UE i sporządzić listę rosyjskich dokumentów podróży, zwłaszcza paszportów, które nie powinny być akceptowane. Jednak osoby uciekające przed konfliktem na Ukrainie nadal będą mogły wjechać do UE ze względów humanitarnych.


Cytat

Po głosowaniu, sprawozdawca Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) powiedział: "Parlament Europejski jest zobowiązany do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, aby nadal wywierać presję na Rosję za pomocą środków prawnych i politycznych, aby upewnić się, że Putin zapłaci wysoką cenę za tę nielegalną wojnę i za międzynarodowe zbrodnie popełnione przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom".


Kolejne kroki


Po tym jak decyzja zostanie również oficjalnie przyjęta przez Radę i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, wejdzie ona w życie następnego dnia po jej opublikowaniu.


Kontekst


Rosja wydaje paszporty mieszkańcom Krymu od czasu nielegalnej aneksji półwyspu w 2014 r., a obecnie robi to również na innych niekontrolowanych przez rząd obszarach Ukrainy. Nieakceptowanie tych rosyjskich paszportów miałoby zastosowanie, gdy ktoś wystąpi o wizę na wjazd do UE lub gdy przekroczy zewnętrzne granice UE.


Według Komisji prawie wszystkie państwa członkowskie oświadczyły już, że nie uznają rosyjskich paszportów wydanych w okupowanych regionach. Wniosek ma na celu zapewnienie pewności prawnej oraz skoordynowanego, spójnego podejścia.