Konferencja w sprawie przyszłości Europy: obywatele oczekują więcej od UE  

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Obywatele zwrócili się do instytucji UE o pracę nad propozycjami z Konferencji, które pozwolą Europie czoła wyzwaniom, przed którymi stoi.  

Drugiego grudnia przedstawiciele instytucji UE oraz ponad 500 obywateli wzięło udział w wydarzeniu oceniającym prace nad propozycjami Knferencji w Sprawie Przyszłości Europy.

Parlament Europejski był dziś gospodarzem spotkania ina temat Konferencji w Sprawie Przyszłości Europy w Brukseli. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Parlamentu, Rady i Komisji, a także obywatele, którzy stanowili trzon prac Konferencji. Przeanalizowano, jakie działania podjęły instytucje UE w związku z Konferencją i jej propozycjami.

Otwierając wydarzenie związane z informacjami zwrotnymi z Konferencji, Przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola powiedziała: "Parlament Europejski jest gotowy wykonać swoją część prac w realizując propozycje Konferencji w sprawie przyszłości Europy w interesie 450 milionów Europejczyków, których reprezentuje. Wizja wymaga odwagi. Jeśli chodzi o wdrażanie propozycji obywateli, żadna sugestia dotycząca zmian nie powinna być wykluczona. Konferencja w sprawie przyszłości Europy i przedstawione propozycje to nie koniec. Nie ma daty końcowej dla przyszłości. Nie ma punktów, które musimy odhaczyć. Praca nad przyszłością ciągle trwa, tak jak praca nad naszą Unią".Guy Verhofstadt, jako były współprzewodniczący Konferencji, skomentował: "W czasach niepewności polityka potrzebuje wizji tego, co przed nami. Dzięki Konferencji w Sprawie Przyszłości Europy obywatele wskazali drogę naprzód. Wydarzenie to jest momentem na omówienie tego, co my, politycy, zrobiliśmy z wnioskami, do których doszliśmy wspólnie w zeszłym roku, oraz na spojrzenie w przyszłość. Ponieważ nasze zaangażowanie jeszcze się nie skończyło: musimy nadal realizować nie tylko wnioski, ale także ducha, w którym zostały one napisane - nową ideę Europy, dostosowaną do wyzwań przyszłości."


Radę reprezentował minister spraw europejskich Mikuláš Bek z ramienia prezydencji czeskiej, Komisję reprezentowali wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica i Margaritis Schinas.Debata z obywatelami


W dalszej części debaty skupiono się na kluczowych wyzwaniach, przed którymi stoi dziś Unia, w tym na ataku Rosji na Ukrainę i jego konsekwencjach dla codziennego życia Europejczyków, a także na potrzebie przyspieszenia procesu dochodzenia do niezależności energetycznej UE. Wielu mówców skupiło się na reformach instytucjonalnych, które byłyby konieczne, aby w pełni wdrożyć propozycje konferencji, w tym te dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych i współpracy w zewnętrznym wymiarze spraw UE. W ciągu dnia obywatele zadawali pytania dotyczące pełnego zakresu tematów objętych propozycjami konferencji, w tym: zmiany klimatu i środowiska, zdrowia fizycznego i psychicznego, edukacji i kultury, transformacji cyfrowej, wyzwań związanych z migracją, zagrożeń dla wartości europejskich i budżetu UE, stanu gospodarki europejskiej oraz roli młodych ludzi we wszystkich tych dziedzinach.Wielokrotnie wspominano o perspektywie uruchomienia konwentu w celu zmiany traktatów UE, a także o potencjalnym uruchomieniu klauzul przejściowych w istniejących ramach oraz o potrzebie dalszej poprawy komunikacji między instytucjami UE. W wymianie poglądów ważne miejsce zajęły również wnioski dotyczące demokracji uczestniczącej, wyciągnięte z tego trwającego rok i bezprecedensowego przedsięwzięcia, w tym zamiar Komisji dotyczący przeprowadzenia konsultacji obywatelskich przed złożeniem ważnych wniosków ustawodawczych. Obywatele przedstawili sugestie, w jaki sposób zapewnić, aby głosy wszystkich uczestników były w równym stopniu słyszalne, pomimo barier językowych i strukturalnych.


Posłowie podkreślili, że Parlament będzie nadal czynił wszystko, co konieczne, aby zapewnić wypełnienie swojej podstawowej misji, jaką jest utrzymanie odpowiedzialności UE wobec wszystkich Europejczyków, przedstawiając jednocześnie konkretne przykłady tego, w jaki sposób propozycje konferencji zyskały kluczowe znaczenia dla pracy PE, zgodnie z priorytetami posłów i ich grup politycznych. Większość z nich powtórzyła również wezwanie Parlamentu do powołania konwentu w celu zmiany traktatów UE, a niektórzy zauważyli, że trwają prace we wszystkich komisjach Parlamentu nad ukończeniem sprawozdania dotyczącego kompleksowej inicjatywy ustawodawczej dotyczącego propozycji w tym zakresie.


Kilku mówców wyraziło przeciwne poglądy, wątpiąc w przydatność Konferencji, potępiając wykorzystanie pieniędzy podatników i wypowiadając się przeciwko kierunkowi rozwoju UE jako całości.


Kontekst

49 propozycji przedstawionych na Konferencji obejmuje ponad 300 instrumentów potrzebnych do ich realizacji, w ramach dziewięciu tematów, w oparciu o zalecenia europejskich i krajowych paneli obywatelskich, a także wkład z wydarzeń krajowych, wielojęzycznej platformy cyfrowej oraz dyskusji w ramach dziewięciu tematycznych grup roboczych i sesji plenarnej. W ostatnich miesiącach trzy instytucje pracowały nad wypełnieniem swojego zobowiązania do działania w oparciu o propozycje konferencji. Rozpoczęły one proces wdrażania i działań następczych zgodnie ze swoimi kompetencjami wynikającymi z traktatów UE.