Marc Angel wybrany na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Marc Angel, który objął stanowisko wiceprzewodniczącego oczekuje na przydzielenie mu zakresu obowiązków przez Przewodniczącą Metsolę  

Nowo wybrany wiceprzewodniczący zastępuje Evę Kaili (NA, EL) jako piąty wiceprzewodniczący w Prezydium Parlamentu.

W środę, w tajnym głosowaniu, Marc ANGEL (S&D, LU) otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów i został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, po dwóch turach głosowania.


Wynik pierwszej tury głosowania


Głosujący posłowie: 648

Wstrzymujący się: 93

Ważne oddane głosy: 555

Bezwzględna większość oddanych głosów potrzebna do wyboru: 278


  • Marc ANGEL (S&D, LU): 263
  • Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Zieloni/EFA, FR): 113
  • Annalisa TARDINO (ID, IT): 179

Wynik drugiej tury głosowania


Głosujący posłowie: 645

Wstrzymujący się: 55

Ważne oddane głosy: 590

Bezwzględna większość oddanych głosów potrzebna do wyboru: 296


  • Marc ANGEL (S&D, LU): 307
  • Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Zieloni/EFA, FR): 98
  • Annalisa TARDINO (ID, IT): 185Przewodnicząca powierza konkretne obowiązki 14 wiceprzewodniczącym, którzy mogą ją w razie potrzeby zastąpić, w tym przewodniczenie posiedzeniom plenarnym. Wiceprzewodniczący są również członkami Prezydium Parlamentu Europejskiego, które określa zasady zapewniające skuteczne funkcjonowanie Parlamentu. Wśród innych zadań Prezydium znajduje się opracowywanie wstępnego projektu budżetu Parlamentu oraz podejmowanie decyzji w sprawach administracyjnych, personalnych i organizacyjnych. Wybierając członków Prezydium, posłowie starają się, aby wiceprzewodniczący i kwestorzy w dużej mierze odzwierciedlali siłę liczbową grup politycznych w Parlamencie.


Kontekst


Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego, w przypadku wakatu nowy wiceprzewodniczący jest wybierany na miejsce swojego poprzednika w porządku pierwszeństwa - tak więc dziś wybrany poseł będzie piątym wiceprzewodniczącym Parlamentu. Kandydatury mogą być zgłaszane przez jedną dwudziestą członków Parlamentu lub grupę polityczną. Do wyboru kandydata potrzebna jest bezwzględna większość głosów oddanych w głosowaniu tajnym.