Posłowie za aktualizacją przepisów UE o prawach jazdy, aby poprawić bezpieczeństwo drogowe 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Samoocena zdolności do prowadzenia pojazdów 
  • Co najmniej dwuletni okres próbny dla początkujących kierowców 
  • Prawo jazdy w smartfonie 
Posłowie popierają ofiarowanie kierowcom możliwości korzystania z cyfrowego prawa jazdy © Adobe Stock / bongkarn-Neyriss  

Mobilne prawa jazdy, samoocena zdolności do prowadzenia pojazdów i większa świadomość pieszych to niektóre ze zmian w przepisach UE o prawach jazdy zaproponowanych przez posłów w środę.

Każdego roku na drogach UE ginie ponad 20 000 osób, dlatego Parlament popiera reformę unijnych przepisów dotyczących praw jazdy, aby zapewnić, że przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz do ekologicznej i cyfrowej transformacji UE.


Zapewnienie bezpieczniejszych dróg wszystkim użytkownikom


Posłowie chcą, aby kierowcy byli lepiej przygotowani do rzeczywistych sytuacji na drodze i byli świadomi zagrożeń, w szczególności dla szczególnie narażonych użytkowników dróg, takich jak piesi, dzieci, rowerzyści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych. Dlatego, według nich, jazda w śniegu i na śliskiej nawierzchni, bezpieczne korzystanie z telefonu podczas jazdy, martwe pola, systemy wspomagające kierowcę i zapewnienie bezpiecznego otwierania drzwi pojazdu powinny być również częścią testów dla kierowców w celu uzyskania prawa jazdy.


Ważność prawa jazdy i uprzednie kontrole stanu zdrowia


Posłowie zgodzili się, że prawo jazdy powinno być ważne przez co najmniej 15 lat dla motocykli, samochodów oraz pięć lat dla ciężarówek i autobusów. Nie popierają skrócenia ważności praw jazdy dla osób starszych - jak proponuje Komisja - aby uniknąć dyskryminacji i zapewnić im prawo do swobodnego przemieszczania się oraz uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym.


Posłowie zgodzili się, by kierowcy sami oceniali swoją zdolność do prowadzenia pojazdów podczas wydawania i odnawiania prawa jazdy, pozwalając krajom UE zdecydować, czy samoocena powinna zostać zastąpiona badaniem lekarskim z minimalnym zestawem kontroli m.in. wzroku i układu krążenia kierowców. Posłowie chcą jednak, aby rządy UE włożyły więcej wysiłku w podnoszenie świadomości społecznej na temat sygnałów psychicznych i fizycznych, które mogą stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdu.


Początkujący kierowcy i osoby towarzyszące


Niedoświadczeni kierowcy musieliby przejść co najmniej dwuletni okres próbny, podczas którego podlegaliby pewnym ograniczeniom, takim jak bardziej rygorystyczne limity alkoholu podczas jazdy i surowsze kary za niebezpieczną jazdę.


Aby złagodzić niedobór zawodowych kierowców, posłowie zgodzili się również zezwolić 18-latkom na uzyskanie prawa jazdy na prowadzenie ciężarówki lub autobusu z maksymalnie 16 pasażerami, pod warunkiem posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych. Ponadto, 17-latkowie powinni również kwalifikować się do uzyskania prawa jazdy na samochody osobowe lub ciężarowe, jeśli towarzyszy im doświadczony kierowca, stwierdzono w projekcie

Mobilne prawo jazdy


Aby wesprzeć jednolity rynek UE, posłowie opowiadają się za wprowadzeniem cyfrowego prawa jazdy, dostępnego w telefonie komórkowym i w pełni równoważnego fizycznemu prawu jazdy.


Kolejne kroki


Projekt przepisów dotyczących praw jazdy w UE został przyjęty 339 głosami za, 240 głosami przeciw, przy 37 wstrzymujących się. Parlament zakończył pierwsze czytanie. Nowy Parlament, który zostanie wybrany 6-9 czerwca 2024 roku, będzie kontynuował pracę nad przepisami.