Posłowie chcą zaostrzenia przepisów UE aby ograniczyć marnowanie tekstyliów i żywności 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Bardziej ambitne cele na 2030 rok, w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności 
  • Większa odpowiedzialność producentów za produkty tekstylne, odzież i obuwie 
  • Rocznie w UE powstaje 60 milionów ton odpadów żywnościowych i 12,6 miliona ton odpadów tekstylnych 
  • Mniej niż 1% wszystkich tekstyliów na świecie jest poddawanych recyklingowi w celu wytworzenia nowych produktów 
Ubrania i obuwie składają się na 5.2 milionów ton odpadów rocznie na terenie UE. © AdobeStock/Fotoschlick  

W środę, Parlament przyjął wnioski mające na celu lepsze zapobieganie i ograniczanie marnotrawstwa żywności i tekstyliów w całej UE.

Posłowie przyjęli stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie proponowanych zmian dotyczących odpadów 514 głosami za, 20 przeciw i 91 wstrzymującymi się.


Bardziej rygorystyczne cele ograniczenia marnotrawstwa żywności


Posłowie proponują wyższe wiążące cele redukcji odpadów, które mają zostać osiągnięte na poziomie krajowym do 31 grudnia 2030 roku - co najmniej 20% w przetwórstwie i produkcji żywności (zamiast 10% proponowanych przez Komisję) oraz 40% na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach, usługach gastronomicznych i gospodarstwach domowych (zamiast 30%). Parlament chce również, aby Komisja oceniła, czy należy wprowadzić wyższe cele na 2035 rok (odpowiednio co najmniej 30% i 50%), a jeśli tak, zwróci się do niej o przedstawienie wniosku ustawodawczego.


Producenci mają pokrywać koszty zbierania, sortowania i recyklingu zużytych tekstyliów


Posłowie zgadzają się na rozszerzenie systemów odpowiedzialności producenta (EPR), w ramach których producenci sprzedający tekstylia w UE musieliby pokrywać koszty ich zbierania, sortowania i recyklingu. Państwa członkowskie będą musiały ustanowić te systemy 18 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy (w porównaniu do 30 miesięcy proponowanych przez Komisję). Nowe przepisy objęłyby produkty takie jak odzież i akcesoria, koce, pościel, zasłony, kapelusze, obuwie, materace i dywany, w tym produkty zawierające materiały związane z tekstyliami, takie jak skóra, sztuczna skóra, guma lub plastik.


Cytat


Sprawozdawczyni Anna Zalewska (ECR, PL) powiedziała: "Parlament przedstawił ukierunkowane rozwiązania mające na celu ograniczenie marnowania żywności, takie jak promowanie "brzydkich" owoców i warzyw, pilnowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, wyjaśnienie dat na etykietach i przekazywanie niesprzedanej, ale nadającej się do spożycia żywności. W przypadku tekstyliów chcemy również uwzględnić produkty inne niż używane przez gospodarstwa domowe, dywany i materace, a także sprzedaż za pośrednictwem platform internetowych".


Kolejne kroki


Sprawą zajmie się nowy Parlament po wyborach europejskich, które odbędą się w dniach 6-9 czerwca.


Kontekst


Każdego roku w UE powstaje 60 milionów ton odpadów żywnościowych (131 kg na osobę) i 12,6 miliona ton odpadów tekstylnych. Sama odzież i obuwie odpowiadają za 5,2 mln ton odpadów, co odpowiada 12 kg odpadów na osobę rocznie. Szacuje się, że mniej niż 1% wszystkich tekstyliów na świecie jest poddawanych recyklingowi w celu wytworzenia nowych produktów.


Przyjmując to sprawozdanie, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli, aby UE stosowała zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i promowała środki przeciwdziałające marnotrawieniu żywności, a także niezwłocznie wdrożyła ambitną strategię zrównoważonego rozwoju w dziedzinie tekstyliów i podniosła normy środowiskowe, jak wyrażono w propozycjach 1(3), 5(8), 5(9) i 5(11) konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.