Wybory 2024: Prognoza podziału miejsc w nowym Parlamencie Europejskim 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Prognoza składu nowego Parlamentu oparta na wstępnych wynikach w 23 krajach oraz szacunkach i danych przedwyborczych dla pozostałych czterech (na godzinę 00.17).

Parlament Europejski 2024-2029, wstępne wyniki  

Powyższa prognoza opiera się na


- wstępnych wynikach z 17 państw członkowskich UE, są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy Dania, Estonia, Finlandia,  Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, , Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,  Szwecja, Węgry


- szacunkach i danych przedwyborczych dla pozostałych dziesięciu krajów, są to: Belgia, Cypr, Francja, Irlandia, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, 


Wstępne dane szacują frekwencję na 51% w całej UE.


Prognoza dotycząca składu Parlamentu Europejskiego opiera się na strukturze ustępującego Parlamentu i jego grupach politycznych, bez wpływu na skład następnego Parlament podczas sesji inauguracyjnej.


Wszystkie partie krajowe bez aktualnej oficjalnej przynależności, które nie należą obecnie do „niezrzeszonych”, są przypisane do kategorii "Inne" (Others), niezależnie od ich orientacji politycznej.


Prognozy składu Parlamentu będą nadal aktualizowane i publikowane na https://results.elections.europa.eu/pl/,gdzie również można znaleźć wyniki krajowe, mandaty według grupy politycznej i kraju, podział na partie krajowe i grupy polityczne oraz frekwencję. Możliwe będzie również porównywanie wyników, sprawdzanie większości lub przesyłanie widgetów.