Akredytacja mediów 

 

Dziennikarze, fotoreporterzy oraz członkowie ekip radiowych i telewizyjnych, nieposiadający wspólnej rocznej akredytacji instytucji UE, aby móc pracować w budynkach Parlamentu Europejskiego muszą wystąpić o akredytację prasową oraz, w razie potrzeby, o specjalne zezwolenie na filmowanie.

W Parlamencie Europejskim dostępne są zasadniczo dwa rodzaje akredytacji:

 1. Akredytacja prasowa krótkoterminowa
 2. Akredytacja prasowa roczna

Wszyscy dziennikarze, którzy uzyskają dostęp do budynków Parlamentu mogą korzystać z przeznaczonej dla nich infrastruktury. Przed wystąpieniem o akredytację prasową należy zapoznać się z regulaminem (DE, EN, FR).


1. Krótkoterminowa akredytacja prasowa

Akredytacja krótkoterminowa jest wydawana na okres od jednego do maksymalnie pięciu dni roboczych, od poniedziałku do piątku.

Dziennikarze przybywający do Brukseli, Strasburga lub Luksemburga na konkretne posiedzenie, wydarzenie lub na sesję plenarną, mogą otrzymać akredytację krótkoterminową. Aby o nią wystąpić konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej oraz utworzenie osobistego konta. Pomyślna rejestracja zostanie potwierdzona e-mailem na podany podczas rejestracji adres od noreply@europarl.europa.eu. Posiadacz konta może każdorazowo występować o akredytację prasową logując się na stronie.

Do wydania krótkoterminowej akredytacji prasowej potrzebne są następujące informacje:

 • Fotografia paszportowa lub do dowodu osobistego o wymiarach w proporcji 3x4, w formacie elektronicznym nieprzekraczającym ±100 KB.
 • Numer i data upływu ważności dokumentu tożsamości
 • Cel wizyty
 • Dotyczy tylko dziennikarzy niezwiązanych na stałe z żadną redakcją: w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o akredytację nie może przedłożyć pisma od redakcji, musi załączyć kopie najnowszych, podpisanych swoim nazwiskiem publikacji i odpowiadające im dowody płatności stanowiące potwierdzenie wykonywania zawodu dziennikarza.

Po pozytywnym rozpatrzeniu podania w sprawie akredytacji, odpowiedni identyfikator będzie do odbioru w biurze akredytacji prasowej (lokalizacja i godziny otwarcia poniżej). W celu odebrania identyfikatora konieczne jest przedstawienie ważnego dowodu tożsamości.


2. Roczna akredytacja prasowa

Roczna akredytacja prasowa jest ważna na dany rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia) i jest odnawialna na żądanie. Podania o przyznanie akredytacji na bieżący rok można składać do końca października. Począwszy od listopada można składać podania o przyznanie lub o przedłużenie okresu ważności akredytacji na następny rok.

Dziennikarze, którzy zamieszkują w Strasburgu, Brukseli, Luksemburgu lub w niewielkiej odległości od jednej z tych siedzib Parlamentu Europejskiego, i którzy regularnie relacjonują prace parlamentarne, mogą ubiegać się o roczną akredytację. Akredytacja ta jest ważna w budynkach Parlamentu w Strasburgu, Brukseli i Luksemburgu.

O roczną akredytację prasową można ubiegać się wypełniając formularz na stronie rejestracji dziennikarzy.

Informacje potrzebne do ubiegania się o roczną akredytację:

 • Kopia ważnej legitymacji prasowej
 • Fotografia paszportowa lub do dowodu osobistego o wymiarach w proporcji 3x4, w formacie elektronicznym nieprzekraczającym ±100 KB.
 • Numer i data upływu ważności dokumentu tożsamości
 • Dowód, że stałym lub tymczasowym miejscem pobytu wnioskodawcy jest jedna z trzech oficjalnych siedzib Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Strasburg, Luksemburg) lub miejscowość położona w pobliżu. Za dowód pobytu można uznać na przykład kopię dowodu osobistego, zaświadczenie o miejscu pobytu lub umowę najmu mieszkania.
 • Dotyczy tylko dziennikarzy niezwiązanych na stałe z żadną redakcją: w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o akredytację nie może przedłożyć pisma od redakcji, musi załączyć kopie najnowszych, podpisanych swoim nazwiskiem publikacji i odpowiadające im dowody płatności stanowiące potwierdzenie wykonywania zawodu dziennikarza.

Uwaga: specjalna akredytacja prasowa może być niezbędna podczas niektórych wydarzeń, takich jak wybory europejskie lub inne organizowane podczas weekendu lub poza normalnymi godzinami pracy. Uzyskanie takiej akredytacji może podlegać specjalnym wymogom, które będą każdorazowo ogłaszane z wyprzedzeniem przez Parlament Europejski.Zezwolenie na nagrywane i fotografowanie

Dziennikarze, fotoreporterzy i operatorzy kamer muszą posiadać specjalne zezwolenie na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie w obrębie budynków Parlamentu Europejskiego. Zezwolenia wydawane są w biurze akredytacji prasowych. Można zamówić je wcześniej wysyłając wiadomość na adres mailowy: media.accreditation@ep.europa.eu. Podczas rejestracji na stronie internetowej dziennikarze zobowiązują się do stosowania przepisów regulujących filmowanie i fotografowanie na terenie Parlamentu Europejskiego.


Zezwolenie na nagrywanie i fotografowanie dla osób niebędących przedstawicielami mediów

Fotografowie oraz operatorzy kamer zaproszeni przez posłów lub służby Parlamentu Europejskiego (zwanych dalej „stroną zapraszającą”) do obsługi imprez okolicznościowych lub w ramach działalności promocyjnej powinni uzyskać „zezwolenie na nagrywanie i fotografowanie dla osób niebędących przedstawicielami mediów”. Strona zapraszająca lub występująca o pozwolenie (fotograf, operator kamery), powinna wystąpić o takie zezwolenie z 24 godzinnym wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres mailowy media.accreditation@ep.europa.eu. Osoba starająca się o takie zezwolenie musi zobowiązać się na piśmie do przestrzegania przepisów. Zezwolenie na filmowanie nie umożliwia wstępu na teren Parlamentu Europejskiego. Strona zapraszająca powinna wystąpić o standardową przepustkę dla gości. Strona zapraszająca odpowiedzialna jest za zapewnienie, że zaproszone osoby przestrzegają przepisów.


Biura akredytacji prasowej, godziny otwarcia

Bruksela: biuro akredytacji prasowych, budynek Alterio Spinelli, Esplanada Solidarności, 01F035.

Poniedziałek - czwartek: 08.30 – 17.45

Piątek: 08.30 – 13.00


Strasburg (tylko podczas sesji plenarnych): wejście dla prasy (pierwsze po lewej stronie od przejścia na centralny dziedziniec im. B. Geremka), budynek Louise Weiss (LOW).

Poniedziałek: 12:00 - 20:00

Wtorek - Środa: 08:00 - 20.00

Czwartek: 8: 00 - do zakończenia sesji plenarnejOchrona danych osobowych

Informacja w sprawie polityki prywatności (DE, EN, FR).

Przydatne strony internetowe: