Skontaktuj się z nami 

Dane kontaktowe służb prasowych PE, przewodniczącego i grup politycznych. Podajemy też dane kontaktowe służb zajmujących się wsparciem audiowizualnym i urządzeniami audiowizualnymi.

Służby prasowe Parlamentu   

Służby prasowe Parlamentu Europejskiego udzielają dziennikarzom rzetelnych i obiektywnych informacji na temat prac parlamentarnych oraz oferują pomoc praktyczną i techniczną.  Nasi rzecznicy prasowi prowadzą briefingi dla pracowników mediów dotyczące konkretnych zagadnień związanych z działalnością legislacyjną Parlamentu i informują ich o dostępnej ofercie audiowizualnej.

Służby prasowe przewodniczącego 

Zespół ds. komunikacji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z prasą i mediami dotyczącymi bezpośrednio przewodniczącego.

Służby prasowe grup politycznych  

Każda z grup politycznych Parlamentu Europejskiego ma do dyspozycji biuro prasowe, odpowiedzialne za informowanie o działalności grupy i udzielanie odpowiedzi na pytania ze strony mediów.

Wsparcie i usługi audiowizualne 

Parlament Europejski zapewnia wsparcie pracownikom mediów relacjonującym prace parlamentarne oraz udostępnia treści i zaplecze techniczne na potrzeby produkcji nagrań filmowych i radiowych, multimediów i zdjęć. Nasza oferta, dostępna w Centrum Multimedialnym, obejmuje relacje na żywo z rozmaitych wydarzeń, streszczenia informacji na temat działalności PE, ilustracyjne materiały archiwalne i transmisje najważniejszych wydarzeń.

 

Służby rzecznika Parlamentu Europejskiego