Urządzenia audiowizualne 

Oferujemy pracownikom mediów relacjonującym prace parlamentarne wsparcie i nowoczesną infrastrukturę, udostępniamy zarówno treści, jak i zaplecze techniczne na potrzeby produkcji nagrań filmowych i radiowych, multimediów i zdjęć. Dziennikarze mediów audiowizualnych mogą rezerwować studia i inne urządzenia zaplecza technicznego lub zwrócić się do służb biblioteki medialnej o pomoc w znalezieniu materiałów filmowych.

Usługi fotograficzne: (w przypadku dziennikarzy obowiązują pewne warunki) 

Usługi transmisji internetowej 

Sprawy techniczne