Parlament Europejski 2022 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Niezbędnik prasowy Parlamentu Europejskiego

Niniejszy niezbędnik prasowy zawiera przydatne dane kontaktowe, informacje o składzie Parlamentu Europejskiego, przegląd priorytetów politycznych i bieżących prac, linki do not informacyjnych, grafik i danych dotyczących opinii publicznej.

Dzięki niemu dziennikarze relacjonujący działalność Parlamentu szybciej znajdą istotne i aktualne informacje oraz łatwiej będzie im się poruszać po stronach internetowych Parlamentu.

Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu, czerwiec 2021 roku  

Ciągłość prac Parlamentu podczas pandemii

Aby dostosować się do krajowych ograniczeń w zakresie zdrowia publicznego, czasowo ograniczono lub zawieszono podróże między siedzibami Parlamentu oraz zrezygnowano z działań z udziałem gości zewnętrznych. Parlament nie przerwał prac legislacyjnych i demokratycznego nadzoru, a jego główna siedziba była ciągle otwarta dla mediów.

W ciągu kilku tygodni komisje parlamentarne i zgromadzenie plenarne zmieniły i zatwierdziły w trybie pracy zdalnej. Było to możliwe dzięki tymczasowym środkom, które przewodniczący i organy Parlamentu przyjęli zgodnie z zasadami praworządności. Środki te zagwarantowały wymaganą w traktatach ciągłość działalności Parlamentu. Umożliwiły też Parlamentowi sprawowanie funkcji ustawodawczej, budżetowej i kontroli politycznej w czasie kryzysu.