Limba afișată: RO - română  

Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor fundamentale: 10 ani de reforme-cheie ale UE 

Miercuri dimineață, deputații vor sărbători reformele care au sporit democrația și au întărit Parlamentul, iar in același timp au extins drepturile cetățenilor europeni.

Într-o ședință oficială miercuri, comemorând 10 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Președintele Sassoli va susține un scurt discurs despre importanța acestor reforme-cheie. O rundă de intervenții ale liderilor grupurilor politice va încheia dezbaterea.

Tratatul a introdus un nivel mai ridicat de control parlamentar și responsabilitate democratică și a sporit competențele legislative și bugetare ale Parlamentului. Tratatul a recunoscut, de asemenea, că PE este „compus din reprezentanți ai cetățenilor Uniunii Europene” și i-a dat puterea de a alege președintele Comisiei.

Tratatul de la Lisabona a recunoscut egalitatea democratică, democrația reprezentativă și democrația participativă ca principii fundamentale ale UE și a făcut din Carta drepturilor fundamentale un document obligatoriu din punct de vedere juridic. Carta reunește toate drepturile personale, civice, politice, economice și sociale de care beneficiază cetățenii Uniunii Europene.Dezbatere: miercuri, 18 decembrie