Informare 
 

PE pregătește terenul pentru adoptarea primelor norme UE privind inteligența artificială 

Deputații își vor prezenta viziunea asupra modului optim în care UE poate să reglementeze inteligența artificială, pentru a stimula inovarea, standardele etice și încrederea în tehnologie.

Dezbaterea este programată pentru luni, iar votul asupra a două inițiative legislative și a unui text suplimentar pentru marți.

Parlamentul European se află printe primele entități care au formulat recomandări cu privire la normele privind inteligența artificială (IA) în ceea ce privește etica, răspunderea și drepturile de proprietate intelectuală, astfel încât UE să poată deveni lider mondial în dezvoltarea acestor tehnologii. Propunerea legislativă a Comisiei este așteptată la începutul anului viitor.

Raportul legislativ din proprie inițiativă privind aspectele etice subliniază faptul că legislația viitoare ar trebui să ia în considerare mai multe principii directoare, printre care AI centrată pe factorul uman și realizată de oameni; siguranță, transparență și responsabilitate; garanții împotriva discriminării; dreptul la compensații; responsabilitatea socială și de mediu, și respectarea drepturilor fundamentale.

În raportul de inițiativă legislativă privind răspunderea civilă există o solicitare la adoptarea unui cadru orientat spre viitor în ceea ce privește răspunderea, care ar face ca cei care utilizează inteligență artificială cu grad ridicat de risc să fie strict răspunzători în caz de daune. Normele ar trebui să vizeze protecția vieții, a sănătății, a integrității fizice, a bunurilor, precum și acoperirea prejudiciilor imateriale semnificative în cazul în există „pierderi economice verificabile”.

Al treilea text solicită un sistem eficace pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală și garanții privind normele UE în materie de brevete. Sunt abordate personalitatea juridică, drepturile de autor, secretele comerciale și protecția muncii creative care utilizează IA și cele generate de IA.

Coduri de procedură: 2020/2012(INL), 2020/2014(INL), 2020/2014(INL)

Dezbatere: luni, 19 octombrie

Vot: marți, 20 octombrie (rezultatele anunțate miercuri, 21 octombrie)

Proceduri: rapoarte legislative din proprie inițiativă (eitcă și responsabilitate civilă) și raport non-legislativ (drepturi de proprietate intelectuală)