Cum sunt aleși deputații în Parlamentul European? 

Începând cu primele alegeri directe în 1979, alegerile europene au loc o dată la cinci ani. În 2019, alegerile au avut loc în perioada 23-26 mai.

Fiecare stat membru are un număr fix de deputați în Parlamentul European; începând de la șase pentru țări mici precum Malta, Luxemburg și Estonia, până la 96 pentru Germania.

Parlamentul este compus din 705 de deputați reprezentând toate țările UE. În mai 2019 au fost aleși 751 de deputați, însă numărul acestora a fost redus la 705 în urma Brexit-ului ce a avut loc în februarie 2020. Această reducere lasă o marjă pentru posibilele extinderi viitoare ale Uniunii, iar restul locurilor eliberate de Regatul Unit au fost realocate unor țări subreprezentate într-o anumită măsură.

Repartizarea numărului de mandate este prevăzută în tratatele Uniunii Europene. Țările cu o populație mai numeroasă au mai mulți deputați decât țările mai mici, dar acestora din urmă le revin mai mulți deputați per capita, potrivit principiului „proporționalității descrescătoare”.


Alegerile pentru Parlamentul European sunt în mare parte reglementate de legislațiile și tradițiile electorale ale statelor membre, dar există câteva norme comune ale Uniunii, stabilite în Actul electoral din 1976.