Ce sunt intergrupurile și cum se formează ele? 

Intergrupurile sunt grupuri neoficiale de deputați în Parlamentul European interesați de un anumit domeniu care nu este neapărat vizat de activitatea curentă a Parlamentului European, însă poate fi important pentru societate, în general. Intergrupurile organizează discuții neoficiale și promovează schimburile dintre deputații în Parlamentul European și societatea civilă.

Întrucât intergrupurile nu sunt organisme oficiale ale Parlamentului, acestea nu pot exprima opiniile Parlamentului. Intergrupurile nu pot desfășura activități care ar putea fi confundate cu activitățile oficiale ale Parlamentului.

Conducerea Parlamentului a stabilit condițiile de constituire a intergrupurilor, care se formează la începutul fiecărui mandat parlamentar (de exemplu, un formular de înființare trebuie semnat de cel puțin trei grupuri politice și este necesară o declarație de interese financiare anuală). În cazul în care sunt respectate condițiile de mai sus, grupurile politice pot oferi sprijin logistic intergrupurilor.

Președinții intergrupurilor trebuie să declare orice sprijin primit în bani sau în natură. Aceste declarații trebuie actualizate anual și puse la dispoziția publicului.

Ședință a Intergrupului pentru minorități © Parlamentul European