Salariile și pensiile 

Care este salariul unui deputat în Parlamentul European?

În temeiul Statutului unic al deputaților, în vigoare din iulie 2009, toți deputații în Parlamentul European primesc același salariu. El este stabilit la 38,5 % din salariul de bază al unui judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Salariul lunar brut al deputaților, conform Statutului unic, este de €8.995,39 (începând cu 1 iulie 2020). Salariul se plătește din bugetul Parlamentului. Toți deputații europeni plătesc un impozit comunitar și contribuții la fondul de asigurări sociale, salariul lor net fiind de €7.011,74. În plus, majoritatea statelor membre își obligă deputații europeni să plătească un impozit național suplimentar. Salariul final după impozitare al unui deputat depinde, așadar, de normele fiscale din statul membru de origine.

Există câteva excepții de la Statutul unic: deputații care au deținut un mandat în Parlament înainte de alegerile din 2009 au avut opțiunea de a menține salariul (același salariu ca și deputații naționali), indemnizația tranzitorie și pensiile prevăzute de sistemul național anterior pe întreaga durată a mandatului lor în Parlamentul European.

Deputații în Parlamentul European au dreptul la pensie? Care este cuantumul acesteia?

Deputații au dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 63 de ani. Pensia reprezintă 3,5 % din salariul pentru fiecare an complet de exercitare a mandatului, fără a depăși însă 70 % în total. Aceste pensii sunt plătite din bugetul Uniunii Europene.

Începând cu luna iulie 2009, în cazul noilor deputați, s-a renunțat la aplicarea regimului complementar de pensii, introdus pentru deputați în 1989, acesta fiind în curs de eliminare.