Energia regenerabilă: stabilirea unor obiective ambițioase pentru Europa 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Pentru a contribui la reducerea emisiilor în lupta cu schimbările climatice, PE mizează pe adoptarea rapidă a unor alternative ecologice, cum este energia regenerabilă

Criza energetică actuală, amplificată de agresiunea rusă în Ucraina, a subliniat nevoia de a reduce dependența UE de combustibilii fosili de proveniență rusească. Totodată a relevat necesitatea diversificării și securizării alimentării cu energie a UE folosind alternative ecologice cum sunt energiile regenerabile. În paralel, UE dorește să rămână în avangarda tranziției verde pentru a combate criza climatică.

Citiți mai multe despre măsurile UE pentru încurajarea energiei regenerabile.

Noi obiective de energie regenerabilă pentru 2030


Eforturile ambițioase ale Europei sunt înscrise în pachetul „Pregătiți pentru 55”. Scopul UE este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) cu 55% până în 2030 și de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Parlamentul a adoptat o poziție asupra revizuirii directivei UE privind energia regenerabilă în septembrie. Prin această poziție Parlamentul solicită creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE de la ținta curentă de 32% la 45% până în 2030.

Acest obiectiv se regăsește și în programul REPowerEU, prezentat de Comisie în mai 2022. Acesta subliniază nevoia accelerării tranziției spre energie curată și eliminarea importurilor energetice din Rusia prin creșterea procentului de surse regenerabile în producția de electricitate, industrie, construcții și transporturi la 45% până în 2030.

Parlamentul va vota noi reglementări privind energia regenerabilă, eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor în plenul din decembrie. De asemenea, se preconizează eliberarea mai rapidă a autorizațiilor pentru centrale de energie regenerabilă noi sau restructurate, inclusiv panouri solare și eoliene.


Citiți mai multe despre pachetul Pregătiți pentru 55 și despre Pactul Verde.

Creșterea ponderii energiei regenerabile în diferite sectoare

Comisia a mai propus o actualizare a obiectivelor în următoarele sectoare:

  • construcții - 49% energie regenerabilă folosită până în 2030
  • încălzire și climatizare - creșterea anuală de 1,1 puncte procentuale în prezent indicativă devine obligatorie pentru țările UE
  • încălzire și climatizare urbană - creștere anuală indicativă de 2,1 puncte procentuale în folosirea energiilor regenerabile și a căldurii și frigului rezidual (o creștere de la 1,0 procentual actual)
  • industrie - o nouă referință de 1 punct procentual anual - creștere a folosirii energiei regenerabile

Deputații sunt de acord cu obiectivul Comisiei pentru construcții, însă doresc creșterea obiectivului pentru încălzire și climatizare la 2,3 puncte. De asemenea, aceștia doresc o țintă mai ambițioasă pentru industrie, de 1,9 puncte. Totodată ei preconizează că folosirea energiei regenerabile în sectorul transporturilor va aduce o diminuare cu 16% a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin folosirea pe scară largă a biocombustibililor și a unor cote mai mari de combustibili regenerabili de origine non-biologică, precum hidrogenul.

Europarlamentarii doresc ca statele UE să:

  • dezvolte cel puțin două proiecte transfrontaliere pentru extinderea energiei verzi până în 2025
  • garanteze că minim 5% din capacitățile nou instalate de energie regenerabilă provin din utilizarea unor tehnologii inovatoare

 

Obiective la nivel național


Tabelul următor prezintă cum îndeplinesc țările UE obiectivele pentru 2020 privind energiile regenerabile.

Ponderea energiei din surse regenerabile (în % din consumul final brut de energie):

2016

Obiectiv 2020

Cifrele obținute în 2020

Suedia

53.8

49

60.1

Finlanda

38.7

38

43.8

Letonia

37.2

40

42.1

Austria

33.5

34

36.5

Danemarca

32.2

30

31.6

Estonia

28.8

25

30.2

Portugalia

28.5

31

34.0

Croația

28.3

20

31.0

Lituania

25.6

23

26.8

România

25

24

24.5

Slovenia

21.3

25

25.0

Bulgaria

18.8

16

23.3

Italia

17.4

17

20.4

Spania

17.3

20

21.2

Media UE

17

20

22

Franța

16

23

19.1

Grecia

15.2

18

21.7

Cehia

14.9

13

17.3

Germania

14.8

18

19.3

Ungaria

14.2

13

13.9

Slovacia

12

14

17.3

Polonia

11.3

15

16.1

Irlanda

9.5

16

16.2

Cipru

9.3

13

16.9

Belgia

8.7

13

13.0

Malta

6

10

10.7

Olanda

6

14

14.0

Luxemburg

5.4

11

11.7

 

Sursă: Eurostat

Acțiunile UE pentru stimularea energiei regenerabile:

 


Acest articol a fost publicat inițial în 2017; a fost modificat în mod substanțial pentru a reflecta ultimele evoluții în domeniul energiei regenerabile din UE.

UE dorește să stimuleze utilizarea energiei curate, cum ar fi energia solară ©AP Images/European Union-EP