O tranziție justă către o economie ecologică pentru toate regiunile europene 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Trecerea la o economie neutră din punctul de vedere al climei înseamnă o transformare uriașă pentru regiunile dependente de dioxid de carbon.

UE este hotărâtă să asigure neutralitatea climatică până în 2050 și a integrat obiectivul în toate politicile sale din cadrul Pactului verde european pentru combaterea schimbărilor climatice. Acest obiectiv ambițios necesită o tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon și este o provocare pentru teritoriile care depind în principal de combustibilii fosili și de industriile cu emisii ridicate de dioxid de carbon.


Aflați mai multe despre lupta UE împotriva schimbărilor climatice.


Pentru a aborda impactul social, economic și de mediu al tranziției, Comisia Europeană a propus, în ianuarie 2020, Fondul pentru o tranziție justă, care face parte din planul de finanțare a combaterii schimbărilor climatice, Pactul verde european, în valoare de 1 000 de miliarde EUR.

©Peruphotoart/AdobeStock  

Un buget pe măsură pentru regiunile europene


În mai 2021, Parlamentul a aprobat Fondul pentru o tranziție justă, confirmând astfel acordul cu Consiliul din decembrie 2020 pentru 17,5 miliarde EUR. 7,5 miliarde EUR provin din bugetul 2021-2027 și 10 miliarde EUR din instrumentul UE de redresare.


Toate statele membre pot accesa finanțarea, dar resursele se vor concentra în regiunile confruntate cu cele mai mari provocări: regiuni care folosesc intens combustibili fosili (cărbune, lignit, turbă, gaze de șist). De asemenea, se va ține cont de nivelul economic al țării.


Pachetul FTJ vizează:

 • o rată de co-finanțare de până la 85% pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 70% pentru regiunile în tranziție și 50% pentru regiunile dezvoltate;
 • acordarea de sprijin excepțional pentru companiile în dificultate în acord cu regulile UE privind ajutorul de stat temporar;
 • o cerere pentru țările UE să se concentreze asupra sprijinirii regiunilor îndepărtate și insulelor și să repartizeze sume distincte din alocările naționale în cadrul planurilor naționale de tranziție justă.

Un „Mecanism de recompensare verde”, propus de Parlament, va fi introdus dacă resursele din cadrul FTJ vor fi mărite după 31 decembrie 2024. Aceste recompense vor fi distribuite statelor membre, pe măsura reducerii gazelor cu efect de seră provenind din industrie. 

Scoaterea din funcțiune sau construirea de centrale nucleare, activități legate de produse din tutun și investiții legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili sunt excluse din aceste programe.

Trecerea la o nouă eră ecologică, fără a lăsa pe nimeni în urmă

Investițiile vizate de Fondul pentru o tranziție justă 
 • IMM-uri și microîntreprinderi, universități și institute publice de cercetare 
 • inovare digitală și activități în domeniile educației și incluziunii sociale  
 • energie curată la prețuri accesibile, reducerea emisiilor, eficiență energetică, energie din surse regenerabile și tehnologii de stocare a energiei 
 • producerea de căldură din surse de energie regenerabilă 
 • soluții de mobilitate locală inteligente și durabile 
 • regenerarea și decontaminarea siturilor, proiecte de restaurare și de reconversie a terenurilor  
 • economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare  
 • perfecționarea și recalificarea lucrătorilor pentru locuri de muncă alternative 
 • asistență la căutarea unui loc de muncă  
 • transformarea instalațiilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon  

Platforma pentru o tranziție justă

În iunie 2020, Comisia a lansat Platforma pentru o tranziție justă, oferind sprijin părților interesate din sectorul public și privat din regiunile cu emisii ridicate de cărbune și alte regiuni cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Aceasta va

include o bază de date cu proiecte și experți, punând la dispoziție informații și consiliere tehnică.

Context

În martie 2018, Parlamentul a solicitat crearea unui fond cuprinzător pentru a sprijini o tranziție justă în sectorul energetic.


În ianuarie 2020, Comisia a propus Fondul pentru o tranziție justă pentru a sprijini regiunile cele mai afectate de această tranziție.


În iulie 2020, liderii UE au convenit asupra unei sume mai mici pentru planul de redresare economică și pentru cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027, demers criticat cu fermitate de PE.

În timpul sesiunii plenare din 23 iulie 2020, Parlamentul a cerut deja Consiliului să justifice reducerile masive din bugetele Fondului pentru o Tranziție Justă și programului InvestEU în contextul Pactului Verde - o prioritate a UE pe termen lung care nu ar trebui periclitată

Acordul a fost confirmat de statele membre în cadrul Consiliului pe 25 februarie 2021.