Politici fiscale: soluțiile UE pentru a preveni fraudele și evaziunea fiscală 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Impozitarea corectă este o prioritate pentru Parlamentul European. Aflați cum dorește acesta să combată evaziunea fiscală și fraudele.

Venitul total din impozitare pe țări din UE  

Politica fiscală, inclusiv lupta împotriva fraudelor, a devenit un subiect fierbinte în ultima decadă în urma unor anchete jurnalistice cum ar fi LuxLeaks, Panama Papers, Football Leaks, Bahamas Leaks sau Paradise Papers, care au făcut dezvăluiri despre paradisuri fiscale și evitarea taxelor. Aceste anchete au produs nemulțumiri legate de practicile fiscale ilicite, în special după recesiune și măsurile de austeritate ce i-au urmat. Taxele neplătite înseamnă bugete reduse, atât la nivel național cât și la nivelul UE.


Politica fiscală a rămas în sfera de responsabilitate proprie statelor membre încă de la începutul UE, însă lupta împotriva fraudelor fiscale este deopotrivă prerogativa UE și a statelor membre.


Impozitarea - o prioritate pentru Parlamentul European


Începând din septembrie 2020, Parlamentul a creat o subcomisie permanentă pentru chestiuni fiscale. Înființată în sprijinul comisiei pentru afaceri economice și monetare, subcomisia se ocupă cu probleme fiscale și de transparență financiară, dar și cu lupta împotriva fraudelor, evaziunii fiscale și evitării obligațiilor fiscale.

În timpul legislaturii 2014-2019, Parlamentul a înființat comisii speciale temporare, incluzând o comisie specială pentru nereguli financiare, evaziune fiscală și evitarea sarcinilor fiscale și comisia PANA - o comisie de anchetă pentru investigarea presupuselor încălcări și administrării defectuoase în aplicarea legislației UE în legătură cu spălarea de bani, evaziunea fiscală și evitarea impunerilor. Aceste comisii au identificat o serie de erori în prevederile fiscale.


Măsuri fiscale ale UE


Printre propunerile legislative importante din ultimii ani privind impozitele se numără cele referitoare la schimbul de informații. În acest sens Directiva pentru Cooperare Administrativă a fost modificată de mai multe ori pentru a include:

Alte propuneri se referă la impozitarea companiilor și evitarea impunerilor fiscale, de exemplu:

Infografic cu PIB-ul și impozitele directe și indirecte din fiecare țară UE  

În plus, au existat numeroase propuneri pentru actualizarea cadrului de aplicare al TVA. Subcomisia pe chestiuni fiscale lucrează în prezent la un raport despre cum să taxeze profiturile companiilor digitale în țările în care acestea operează, chiar dacă nu au o prezență fizică în acestea.

Raportul va stabili poziția Parlamentului în perspectiva negocierilor finale de la OCDE, care sunt așteptate la mijlocul lui 2021. Cel mai târziu în iunie Comisia va înainta o propunere pentru introducerea unei taxe digitale ca o componentă a reformei sistemului UE de resurse proprii și pentru finanțarea redresării economice după pandemia Covid-19.


Despre infografice


Infograficul de mai sus reprezintă veniturile din impozite directe și indirecte pentru fiecare țară UE, cât și venitul total din impozite ca procentaj din produsul intern brut. Acesta din urmă este alcătuit la rândul lui din impozite pe capital, pe consum și pe muncă. În plus, harta noastră indică și cât de bogate sunt statele UE.

Valorile TVA în diferite state UE