Orizont Europa: cum investeşte UE în ştiinţă (infografice) 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Programul de cercetare Orizont Europa va continua să susțină descoperirile științifice pentru a stimula redresarea după Covid-19 și pentru a facilita transformarea digitală și ecologică a UE

Cum funcționează Orizont Europa  

Cu un buget de peste 95 de miliarde EUR pe perioada 2021-2027, Orizont Europa este programul UE de finanțare a cercetării și inovării. În cadrul negocierilor pentru bugetul pe termen lung al UE, deputații europeni au obținut 4 miliarde în plus pentru acest program. Aflați din infograficele noastre ce acoperă acest buget. 


Principalele obiective sunt consolidarea științei și tehnologiei, încurajarea competitivității industriale și punerea în aplicare a obiectivelor UE de dezvoltare durabilă.

Pandemia Covid-19 a demonstrat că cercetarea și inovația sunt vectori de redresare economică. Sute de milioane de euro au fost alocați proiectelor de cercetare a coronavirusului în cadrul programului anterior finanțat de UE, Orizont 2020. Noul program va continua să sprijine cercetarea în domeniul medical și să ajute sistemele sanitare din UE să se pregătească pentru crize viitoare


Noul program UE de finanțare a cercetării va oferi fonduri pentru tranziția digitală și ecologică, ajutând industria pentru decarbonizare, pentru reducerea dependenței de combustibili fosili și pentru ca redresarea după Covid-19 să acorde prioritate climei. Va fi inclusă și o alocare specială de fonduri pentru sectoarele cultural și creativ care au fost grav lovite de pandemie. 


Programul de cercetare se va concentra asupra a cinci domenii:

Orizont Europa: cum va fi împărțit bugetul  

Bugetul programului Orizont Europa se distribuie între patru piloni. Primul se concentrează pe susținerea talentelor europene în domeniul cercetării și inovării. Al doilea asigură finanțarea cercetării științifice în domenii legate de cele cinci domenii prioritare și de provocările globale. Al treilea pilon sprijină antreprenoriatul bazat pe cercetare, iar al patrulea finanțează rețelele de cercetare și colaboarea dintre acestea.

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și Consiliul European pentru Inovare (EIC) sunt ambele finanțate prin programul Orizont Europa. EIT își propune să reducă decalajul dintre domeniul cercetării și cerințele pieței, astfel încât Europa să devină mai inovativă. EIC are ca obiectiv susținerea tehnologiilor de ultimă oră și a inovațiilor revoluționare prin crearea de noi piețe și extinderea la nivel internațional.