Priorităţile pentru Europa: abordarea dimensiunii sociale a Uniunii Europene 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Politica socială a fost mereu o preocupare de bază a Uniunii Europene. Legile UE au îmbunătăţit vieţile oamenilor în direcţii cum sunt: timpul de lucru, concediul pentru creşterea copilului, protecţia împotriva discriminării, a consumatorilor şi siguranţa la locul de muncă. Dar încă mai este de lucrat. Unul dintre domeniile-cheie în care Parlamentul îşi doreşte progrese este cel al şomajului în rândul tinerilor. La nivelul Europei, aproape unul din cinci tineri nu are un loc de muncă.

Urmăriţi materialul nostru video şi vedeţi ce face Parlamentul în acest domeniu.

Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor a fost adoptată în aprilie 2013, pentru a sprijini persoanele cu vârste sub 25 de ani, în regiunile în care rata şomajului în rândul tinerilor a fost mai mare de 25%. Aceasta se adresează, în special, celor care nu iar parte la programe educaţionale, nu sunt angajaţi ori în curs de formare profesională, incluzând şi tinerii care sunt şomeri de o perioadă mare de timp sau cei care nu figurează între cei care îşi caută de lucru. Pentru a stimula iniţiativa, Comisia a propus, ulterior, creşterea bugetului iniţiativei, atitudine ce a fost salutată de către eurodeputaţi. În prezent, aceasta are un buget de 8,4 miliarde de euro.

O altă inițiativă destinată tinerilor este Corpul european de solidaritate (CES), lansat în decembrie 2016. Grație acesteia, tinerii cu vârste între 18 şi 30 de ani pot activa ca voluntari sau pot lucra în diverse proiecte în propria lor ţară sau peste hotare. În octombrie 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie referitoare la „Serviciul european de voluntariat”, prin care se solicită Comisiei să evalueze beneficiile CES în asistenţa societăţii civile. Deputaţii europeni îşi doresc ca organizaţiile de voluntari să fie implicate în dezvoltarea acestei iniţiative şi avertizează că punerea sa în aplicare nu ar trebui să diminueze bugetele pentru celelalte programe.

Coordonarea sistemelor de securitate socială

Uniunea Europeană are norme comune pentru protecţia drepturilor de securitate socială, atunci când cetăţenii se deplasează prin Europa (UE 28 + Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia). Aceste norme nu înlocuiesc sistemele naţionale, toate ţările sunt libere să decidă cine este asigurat şi cu ce tip de beneficii, dar şi în ce condiţii.

Pe 13 decembrie 2016, Comisia Europeană a venit cu o nouă propunere legislativă care să reflecte evoluţiile sociale, economice şi politice. Aceasta priveşte, în special, accesul tinerilor inactivi din punct de vedere economic la prestaţiile sociale, prestaţiile de îngrijire pe termen lung, ajutoare de şomaj şi prestaţii familiale. Propunerea a fost înaintată Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, care îşi va exprima votul în cea de-a doua jumătate a acestui an.


Actul european privind accesibilitatea

Această directivă propusă de Comisia Europeană pe 2 decembrie 2015, trebuie să reducă dificultăţile pe care le întâmpină persoanele cu dizabilităţi din UE, în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la locuri de muncă şi integrarea în societate.


Domeniile de aplicare sunt dispozitivele electronice, site-urile web, serviciile media audiovizuale, anumite aspecte ale serviciilor de transport (automate de bilete şi informaţii de călătorie) şi servicii bancare (site-uri web, servicii bancare accesate prin intermediul telefonului mobil). Raportul PE, întocmit de Morten Løkkegaard (ALDE, Danemarca), va fi supus la vot pe 21 martie 2017, în comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorului.