Viitorul Europei: reformarea Uniunii Europene 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Deputații în Parlamentul European au luat inițiativa și regândesc modul în care UE ar trebui să se adapteze la provocările actuale, cum ar fi migrația, economia și securitatea.

Viitorul UE: dezbatere privind reformarea UE  

UE a lansat inițiativa „Conferința privind viitorul Europei” pentru a vedea cum ar trebui să evolueze Uniunea pentru a face față cât mai bine noilor provocări. În anii anteriori, Parlamentul European și Comisia au fost deja implicate în inițiative prin care au explorat diverse idei.


Conferința privind viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei este o nouă inițiativă care evaluează modificările juridice necesare pentru ca UE să fie mai bine pregătită pentru viitor. Se prevede că procesul va dura doi ani, timp în care cetățenii din toate straturile societății au ocazia să-și exprime opiniile.


Cetățenii trebuie să se afle în centrul dezbaterilor privind modul în care UE se va reforma, au afirmat deputații într-o rezoluție adoptată la 15 ianuarie, în care își prezintă viziunea despre Conferința privind viitorul Europei.


Totuși, procesul a fost întârziat din cauza epidemiei de Covid-19. Într-o rezoluție adoptată la 18 iunie, Parlamentul a cerut Consiliului să prezinte rapid o poziție privind formatul și organizarea conferinței. Deputații sunt de părere că conferința ar trebui să înceapă cât mai curând posibil. Și-au reiterat apelul ca populația să se afle în centrul acestui proces.


Parlamentul a fost prima dintre cele trei instituții fundamentale ale UE care a adoptat o poziție privind structura și tematica viitoarei conferințe. Care este propunerea Parlamentului European


În ultimii ani, Parlamentul a reflectat asupra schimbărilor necesare astfel încât Uniunea să fie mai bine pregătită pentru viitor. În cadrul unei inițiative, șefii de stat și de guvern au fost invitați la Parlament pentru a discuta cu deputații planurile lor privind viitorul UE.


În plus, deputații în Parlamentul European au adoptat trei rapoarte în februarie 2017 despre modul în care ei consideră că UE trebuie să fie reformată pentru a-și spori capacitatea de acțiune, a restabili încrederea cetățenilor și a întări reziliența economiei.


Raportul întocmit de Mercedes Bresso (S&D, Italia) și Elmar Brok (PPE, Germania) a analizat îmbunătățirile care sunt deja posibile utilizând sistemul existent.

Raportul elaborat de Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia) s-a concentrat asupra eventualelor schimbări ale tratatului, necesare pentru reforme suplimentare.

Raportul prezentat de Reimer Böge (PPE, Germania) și Pervenche Berès (S&D, Franța) arată cum s-ar putea apropia mai mult economiile țărilor care au adoptat moneda euro, devenind mai reziliente.

Documentele de reflecție ale Comisiei Europene

În martie 2017, Comisia a publicat Cartea albă privind viitorul Europei.


Comisia a mai publicat cinci documente de reflecție în 2017, ca punct de plecare pentru o dezbatere privind viitorul integrării europene. Fiecare document abordează o temă specifică: dimensiunea socială a Europei, globalizarea, uniunea economică și monetară, apărarea și finanțele. Documentele conțin idei și scenarii despre cum ar putea arăta Europa în 2025, dar nu și propuneri specifice. Aceste documente de reflecție au fost discutate de către deputații în Parlamentul European în cadrul sesiunilor plenare.