Finanțe: Cum ar trebui UE să-și folosească fondurile în viitor? 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Bugetul UE finanțează politicile stabilite la nivelul UE. Citiți mai multe despre modul în care cheltuie Uniunea banii.

- ©AP Images/European Union-EP  

Într-un sondaj Eurobarometru recent, majoritatea cetățenilor UE și-au exprimat dorința ca UE să facă mai mult în 15 domenii politice cheie. Aceste domenii includ lupta împotriva șomajului, terorismului și migrației, protecția mediului și a sănătății și securitatea socială.

 

Pentru multe dintre provocările cu care se confruntă țările europene, este logic să punem în comun resursele. Prin urmare, UE dispune de propriile capacități de finanțare.

Unde merg finanțele?

 

Bugetul anual al UE este limitat. Pentru 2017, aceasta se ridică la 157,86 miliarde de euro, o sumă mare în termeni reali, dar reprezintă doar 1% din averea (sau VNB) generată de economiile UE în fiecare an. În mare parte, bugetul este finanțat direct de statele membre, iar aproximativ 94% din bani sunt trimiși înapoi pentru finanțare activităților din fiecare stat membru. 6% reprezintă cheltuieli pentru funcționarea instituțiilor UE și coordonarea activității.

 

O pondere semnificativă este alocată agriculturii, ajutării regiunilor sărace și cercetării, dar UE desfășoară, de asemenea, operațiuni de urgență, contribuie la creșterea competitivității firmelor europene și ajută statele membre să facă față șomajului în rândul tinerilor.

 

Limitele bugetului sunt stabilite în cadrul unui cadru de șapte ani, cunoscut în prezent drept cadrul financiar multianual.

 

Pentru a spori transparența și pentru a evita frauda și utilizarea greșită a bugetului, Comisia este responsabilă pentru gestionarea fondurilor în fața Parlamentului European, care examinează punerea în aplicare și dă „descărcare de gestiune” Comisiei pentru toate cheltuielile. În fiecare an, Curtea de Conturi Europeană examinează, de asemenea, veniturile și cheltuielile.

 

Comisia a publicat un document de reflecție privind viitorul finanțelor UE pe 28 iunie.

Noi modalități de a aborda bugetul

 

Recent, deputații europeni au participat la un grup de lucru care a analizat modul în care UE ar putea avea un venit mai diversificat cu „resurse proprii”, fără să depindă doar de contribuțiile statelor membre. Acest sistem ar putea include, de exemplu, resurse mai tradiționale, cum ar fi taxele vamale la importurile din afara UE sau ar putea fi bazat pe taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

Aceștia au luptat, de asemenea, pentru finanțe mai flexibile, pentru a răspunde mai bine crizelor neprevăzute în viitor, cum ar fi criza migrației. Parlamentul a insistat asupra unei clauze de revizuire care să permită Comisiei Europene să revizuiască bugetul la mijlocul perioadei și să propună modificări după cum este necesar.

 

În februarie, deputații europeni au adoptat trei rapoarte privind modul în care UE ar trebui să utilizeze toate instrumentele existente în tratatele actuale și să fie reformată pentru a putea oferi mai mult așteptărilor cetățenilor.

 

Un raport a analizat ce modificări ale tratatelor ar putea fi necesare pentru reforme suplimentare, de exemplu legate de guvernanța economică, sugerând un ministru de finanțe al UE. Un alt raport a analizat ce îmbunătățiri sunt deja posibile în cadrul sistemului existent, în timp ce al treilea a arătat cum se pot apropia economiile țărilor care au adoptat moneda euro și cum pot acestea deveni mai capabile să reziste șocurilor interne sau externe.

Dezbatere despre viitorul integrării europene

Comisia a publicat cinci documente de reflecție ca punct de plecare pentru o dezbatere privind viitorul integrării europene. Fiecare lucrare este dedicată unei teme specifice: dimensiunea socială europeană, globalizarea, uniunea economică și monetară, apărarea și finanțele.

Lucrările conțin idei și scenarii pentru ceea ce ar putea fi Europa în 2025, dar nu există propuneri specifice. Inițiativa se încheie la jumătatea lunii septembrie, când președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, va ține un discurs despre Starea Uniunii.