Registrul de transparență: grupurile de interese din UE - infografice 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Instituțiile UE au ajuns la un acord pentru îmbunătățirea registrului de transparență ce cuprinde grupurile de interese care le contactează. Aflați de ce e important registrul.

Numărul organizațiilor înregistrate în Registrul de transparență  

Parlamentul European a aprobat în sesiunea plenară din aprilie 2021 acordul cu Comisia și Consiliul privind normele comune care să amelioreze transparența activității grupurilor de interese la nivelul UE. Acordul a fost semnat de cele trei instituții pe 20 mai. 

 

Începând cu 2011, Parlamentul și Comisia au gestionat în comun un registru public numit registrul de transparență. Aceasta a înlocuit registrele separate anterioare, cel al Parlamentului datând din 1995. Consiliul a fost observator în sistemul anterior începând cu 2014, însă a devenit participant cu drepturi depline urmare a încheierii negocierilor privind acordul actualizat de la sfârșitul lui 2020.

 

Cine vorbește cu UE

Împărțirea organizațiilor înregistrate în Registrul de transparență  

Scopul registrului de transparență este acela de a se asigura că cei care încearcă să interacționeze cu instituțiile UE își declară interesul în mod public și oferă informații despre ei înșiși. Dacă doriți să influențați politicile UE prin diverse activități - de exemplu, dacă doriți să vorbiți la o audiere publică organizată de o comisie a Parlamentului - atunci trebuie să vă înregistrați.

Numărul organizațiilor înregistrate a crescut în decursul anilor. Există acum în jur de 12.500 de organizații cu circa 50.000 de angajați, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații de afaceri, companii, sindicate și think tank-uri.

Organizațiile variază substanțial în funcție de mărime și subiecte de interes. Subiectele de care sunt interesate majoritatea organizațiilor sunt mediul, cercetarea, inovarea și acțiunea pentru climă. Aproape o cincime din organizații își au sediul central în Belgia.


Registrul de transparență - tipurile organizațiilor înscrise  

Care sunt regulile pentru activitatea de lobby în diferite țări UE


Țările UE au abordări diferite în ceea ce privește reglementarea activităților de lobby. Austria, Franța, Germania, Irlanda, Lituania, Polonia, Slovenia precum și regiunea spaniolă Catalonia au impus prin lege înregistrarea, în timp ce Belgia, Italia, Olanda și România oferă stimulente lobbyștilor pentru a se înregistra voluntar.

În alte state UE autoritățile nu au introdus încă reglementări, dar reprezentanții grupurilor de interese au stabilit mecanisme de autoreglementare.

Cum este reglementat lobby-ul în țările UE  

Eforturile Parlamentului pentru mai multă transparență

 

În cadrul negocierilor pentru noul acord cu Comisia și Consiliul, Parlamentul a căutat să consolideze și să îmbunătățească responsabilitatea instituțiilor UE și să asigure un proces decizional transparent și deschis la nivelul UE.

Rezoluția Parlamentului din aprilie 2021 salută faptul că activitățile de lobbying indirect sunt supuse și ele regulilor de înregistrare prin noul acord, având în vedere că pandemia a redus numărul întrunirilor față în față și a condus la noi forme de interacțiune între reprezentanții grupurilor de interese și decidenți.

De asemenea, deputații salută schimbarea statutului Consiliului care a devenit acum oficial parte a acordului. „Dând un exemplu pozitiv putem deveni un model pentru statele membre și astfel se poate schimba întreaga paradigmă. Cu noile reguli cetățenii pot înțelege mai ușor cum se iau deciziile care le afectează viețile” a afirmat Vicepreședintele Parlamentului, Katarina Barley (S&D, Germania), unul dintre co-negociatorii acordului.

Danuta Hübner (PPE, Polonia), raportor și co-negociator al Parlamentului, a adăugat: „Obiectivele Parlamentului sunt pe deplin reflectate în noul cadru: am extins domeniul de aplicare și am întărit Registrul de transparență, asigurându-ne în același timp că mandatul liber, acordat parlamentarilor de către cetățenii europeni, rămâne intact.”