Statul de drept în țările UE: cum poate acționa Uniunea (infografic) 

 
 

Distribuiți această pagină: 

În contextul preocupărilor legate de respectarea valorilor UE în țări precum Ungaria și Polonia, UE are un mecanism legal pentru a acționa. Citiți despre Articolul 7 din Tratatul privind UE.

Cum funcționează Articolul 7 din Tratatul UE: infografic  

Pe 12 septembrie, deputații europeni au decis să ceară Consiliului să hotărască dacă Ungaria riscă să încalce valorile fundamentale ale UE. Procedura este conformă cu Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Eurodeputații ridică o serie de preocupări cu privire la funcționarea instituțiilor țării, inclusiv probleme legate de sistemul electoral, independența sistemului judiciar și respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

Statul de drept este un principiu-cheie în statele democratice și Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană menționează respectarea statului de drept ca fiind una dintre valorile pe care se întemeiază UE. O încălcare a valorilor UE justifică o reacție la nivelul UE - reacție  prevăzută de procedura de la Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

 

Procedura prevăzută de Articolul 7

 

Procedura de protejare a valorilor UE din Articolul 7 a fost introdusă în Tratatul de la Amsterdam în 1997. Aceasta include două mecanisme - măsuri preventive, dacă există un risc evident de încălcare a valorilor UE și sancțiuni, dacă s-a produs deja o astfel de încălcare. Posibilele sancțiuni împotriva țării UE în cauză nu sunt clar definite în tratatele UE, dar ar putea include suspendarea drepturilor de vot în Consiliu și în Consiliul European.

 

În ambele mecanisme, decizia finală trebuie să fie luată de reprezentanții statelor membre în cadrul Consiliului, dar pragurile pentru a ajunge la o decizie sunt diferite. În cadrul mecanismului de prevenire, decizia în Consiliu necesită o majoritate de patru cincimi din statele membre, în timp ce determinarea existenței unei încălcări necesită unanimitate între șefii de state și de guverne ai UE. Statul membru în cauză nu participă la vot. Consultați infograficul nostru pentru detalii.

 

Rolul Parlamentului

 

Conform Articolului 7, Parlamentul este una dintre instituțiile care poate iniția mecanismul de prevenire, invitând Consiliul să determine dacă există un risc de încălcare a valorilor UE. Votul din plen reprezintă prima dată când Parlamentul ia inițiativa de a recomanda declanșarea mecanismului.

Pentru a fi adoptată, propunerea trebuie să primească sprijinul majorității absolute a deputaților europeni, adică 376 de voturi pentru, și a două treimi din deputații europeni care participă la vot.

Consimțământul Parlamentului este necesar în cazul în care șefilor de state li se cere să decidă dacă a avut loc o încălcare a valorilor UE.

Deputații europeni au susținut în martie o propunere similară a Comisiei, care urmărea să activeze mecanismul de prevenire în cazul Poloniei. În acest caz, Parlamentul a susținut preocupările Comisiei cu privire la separarea puterilor, independența sistemului judiciar și drepturile fundamentale în țară.

Deputații europeni au cerut guvernelor UE să decidă rapid dacă Polonia este expusă riscului unei încălcări grave a valorilor UE și, dacă da, să propună soluții. Consiliul a organizat o audiere în acest sens în iunie, reprezentanții Poloniei explicând propria lor poziție.