Președinția finlandeză a Consiliului: deputații europeni își împărtășesc așteptările  

 
 

Distribuiți această pagină: 

Finlanda a preluat președinția Consiliului UE la 1 iulie. Am întrebat deputații finlandezi ce așteptări au.

Președinția finlandeză a Consiliului European  

Premierul finlandez, Antti Rinne, le va vorbi deputaților europeni despre prioritățile țării pe data de 17 iulie. Urmăriți dezbaterea în direct de la ora 10.00.


Sloganul președinției finlandeze a Consiliului UE este „O Europă durabilă, un viitor durabil”, și timp de șase luni durabilitatea va fi esențială. Finlanda va folosi bugetul pentru compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră de la zborurile din Helsinki și Bruxelles, iar la reuniunile din Finlanda, aceștia vor oferi apă de la robinet în loc de apă îmbuteliată.


Prioritățile Finlandei pentru președinție sunt:  
  • consolidarea valorilor comune și a statul de drept, 
  • UE să devină mai competitivă și mai incluzivă din punct de vedere social, 
  • consolidarea poziția UE ca lider mondial în acțiunile în domeniul climei, 
  • protejarea securității cetățenilor. 

Deputații europeni doresc acțiuni în domeniul climei


Sirpa Pietikäinen (PPE) solicită elaborarea mai multor politici științifice și bazate pe fapte pentru a ajuta la rezolvarea provocărilor majore și propune ca evaluările de impact să includă o evaluare științifică a suficienței măsurilor propuse. Ea spune că economia circulară și eficiența utilizării resurselor va fi esențială în rezolvarea schimbărilor climatice: „Avem nevoie de o foaie de parcurs a economiei circulare, inclusiv a strategiilor textile și construcțiilor, o politică pentru securitatea alimentară și o monitorizare continuă a progresului”. Pietikäinen intenționează, de asemenea, să obțină mai multe informații privind impactul investițiilor incluse în legislația financiară asupra climei.


Eero Heinäluoma (S&D): „Valorile comune ale UE trebuie să fie luate în serios. Sper că în timpul președinției finlandeze vom construi o Europă mai umană și vom consolida drepturile consumatorilor și ale lucrătorilor... Mă aștept ca Finlanda să impună măsuri climatice ambițioase și mai multă cooperare regională. Este esențial să se creeze un acord referitor la politicile privind clima, energia și pădurile pentru a crește investițiile în economia circulară. UE trebuie să rămână un lider în politica climatică”.


Elsi Katainen (Renew Europe), crede că Finlanda va fi „concentrată și atentă” atunci când vine vorba de progresul în mari probleme cum ar fi Brexit, negocierile bugetare sau obiectivele climatice. "Sper și mă aștept ca în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar, Finlanda va contribui la găsirea unui compromis echitabil între statele membre pentru a asigura un nivel suficient de finanțare pentru agricultură și de coeziune”.


Ville Niinistö (Grupul Verzilor/ALE) subliniază că președinția finlandeză vine într-un moment important în definirea viitorului Europei. „Ne așteptăm ca Finlanda sa facă presiuni pentru ca UE să ia deciziile necesare în politica climei pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade. În primul rând, trebuie să facem ca țările UE să opteze pentru o Europă neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 și apoi să ia măsuri pentru ecologizarea economiei... Finlanda ar trebui, de asemenea, să sporească importanța responsabilității sociale, a drepturilor omului și a statului de drept în UE ”.


Laura Huhtasaari (ID) spune: „Sper că nivelul contribuției nete din Finlanda la bugetul UE va fi mai mic în viitorul cadru financiar multianual. Este timpul să oprim redistribuirea veniturilor în Europa sub forma cheltuielilor legate de coeziune, de exemplu. Finlanda ar trebui să facă un efort pentru a nu permite UE să aplice presiuni asupra statelor membre estice și Italia să aplice o politică de migrație, care este dăunătoare cetățenilor lor. De asemenea, ar trebui să apărăm locurile de muncă din Europa, în special împotriva Chinei, care nu respectă normele comerțului internațional”.


Silvia Modig (GUE/NGL) arată că Europa are mai multe provocări majore, precum: schimbările climatice, xenofobia, populismul, Brexit, migranții care vin în Europa... „Finlanda trebuie să fie îndrăzneață și activă și să mențină clar obiectivele climatice. Trebuie să putem ajunge la un numitor comun cu privire la înăsprirea obiectivelor de reducere a emisiilor și la stabilirea obiectivului neutralității carbonului. Clima nu trebuie ignorată din cauza altor provocări”.