Cum vă vor afecta noile relații dintre UE și Marea Britanie  

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Relațiile UE-UK s-au schimbat în urma Brexitului. Ce înseamnă această schimbare pentru noi toți?

Regatul Unit s-a retras din UE la 31 ianuarie 2020. A existat o perioadă de tranziție, în care Marea Britanie a continuat să facă parte din piața unică și uniunea vamală, pentru a putea negocia relațiile viitoare. După negocieri intense, la sfârșitul lui decembrie 2020 s-a încheiat un acord privind viitoarele relații dintre UE și Marea Britanie, acord aprobat de Parlament pe 27 aprilie.


Unele chestiuni au fost deja tratate în acordul de retragere, convenit între UE și UK la sfârșitul lui 2019. Acest acord se referă la protecția drepturilor cetățenilor UE în Marea Britanie și ale cetățenilor britanici care locuiesc în UE, la angajamentele financiare asumate de Marea Britanie în calitate de stat membru, precum și la chestiuni legate de frontiere, în special în Insula Irlandei.

©AdobeStock/Ink drop  

Cum veți putea trăi și munci în Marea Britanie și în UE

Cetățenii UE din Marea Britanie și cetățenii britanici din statele membre ale UE care locuiau deja acolo înainte de ianuarie 2021 vor putea să locuiască și să lucreze în locul unde sunt înregistrați și unde li s-au acordat permise de stabilire de către autoritățile britanice sau autoritățile naționale ale statelor membre.


Pentru cetățenii britanici care nu locuiesc deja în UE, dreptul lor de a locui și de a lucra în orice țară a Uniunii, cu excepția Republicii Irlanda (Marea Britanie are un acord separat cu Irlanda) nu este acordat automat și poate fi supus unor restricții. De asemenea, calificările lor nu mai sunt recunoscute automat în țările UE, cum se întâmpla anterior.


Cetățenii britanici care doresc să viziteze sau să rămână în UE pentru o perioadă de peste 90 de zile, indiferent de motiv, trebuie să îndeplinească cerințele privind intrarea și șederea persoanelor din afara UE. Aceasta se aplică și cetățenilor britanici care au o reședință secundară în UE.


Cetățenii UE care vor să stea pe termen lung sau să muncească în UK - peste șase luni - vor trebui să îndeplinească condițiile pentru imigranți stabilite de guvernul britanic și vor trebui să ceară viză.


Călătoriile


Cetățenii britanici pot vizita UE pentru maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile fără a avea nevoie de viză,


însă nu mai pot utiliza culoarele rapide de control al pașapoartelor și control vamal. De asemenea, trebuie să aibă un bilet de întoarcere, să poată dovedi că dispun de fonduri suficiente pentru șederea pe teritoriul Uniunii și să aibă un pașaport valabil cel puțin încă șase luni.


Cetățenii UE pot vizita UK pentru maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile fără a avea nevoie de viză și trebuie să prezinte un pașaport valabil pentru a intra în Marea Britanie.


Serviciile medicale


Cetățenii UE aflați temporar în Marea Britanie beneficiază în continuare de serviciile medicale de urgență pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate. Dacă stau mai mult de șase luni, trebuie să plătească o suprataxă medicală.


Pensionarii continuă să beneficieze de asistență medicală acolo unde locuiesc, iar țara care le plătește pensia va rambursa țara de reședință.


Erasmus


Marea Britanie a decis să nu mai participe la programul de schimb Erasmus+ și să-și creeze propriul program de schimb. Prin urmare, studenții din UE nu vor mai putea participa la programul de schimb în această țară. Cetățenii din Irlanda de Nord pot participa însă în continuare.


Comerțul cu bunuri și servicii


Conform acordului, pe bunurile comercializate între UK și țările UE nu vor fi impuse nici taxe, nici cote. Cu toate acestea, există noi proceduri pentru traficul mărfurilor către și dinspre Marea Britanie, pentru că se fac controale la frontieră pentru a verifica respectarea normelor pieței interne (de exemplu, standardele sanitare, de securitate, sociale sau de mediu) și a celor aplicabile în Marea Britanie. Aceasta înseamnă mai multă birocrație și costuri suplimentare. De exemplu, toate importurile în UE fac obiectul formalităților vamale și trebuie să îndeplinească toate standardele Uniunii, drept pentru care sunt supuse verificărilor și controalelor regulate. Aceasta nu se aplică mărfurilor care circulă între Irlanda de Nord și UE.


În ceea ce privește serviciile, societățile din Marea Britanie nu mai au dreptul automat de a presta servicii în întreaga UE. Dacă doresc să își continue activitatea în Uniune, vor trebui să se stabilească pe teritoriul acesteia.