EU4Health: o pregătire și un management de criză mai eficiente 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Programul EU4Health va consolida sistemele de sănătate, pentru a face față mai bine crizelor transfrontaliere majore, cum este pandemia de Covid-19.

Epidemia de Covid-19 a arătat că țările UE trebuie să coopereze mai bine și să se coordoneze în perioadele de criză, precum și să crească capacitatea UE de a răspunde eficient în caz de pericole sanitare transfrontaliere.


Pentru a ajuta sistemele de sănătate europene în fața unor potențiale crize viitoare, eurodeputații au adoptat pe 9 martie noul program EU4Health pentru perioada 2021 - 2027.

Cu un buget de 5,1 miliarde de euro, programul va permite UE să fie mai pregătită pentru pericole sanitare transfrontaliere, ușurând accesul la medicamente și dispozitive medicale la prețuri accesibile. 20% din bugetul total va fi alocat promovării unei vieți sănătoase și prevenției (prin abordarea unor factori de risc cum sunt abuzul de alcool și tutun).

Statele membre au responsabilitatea principală pentru politica în domeniul sănătății, însă UE poate completa și susține măsurile naționale și poate adopta legislație în anumite sectoare.

Aflați mai multe despre politica UE în domeniul sănătății.


Pe lângă o mai bună protecție și management al crizelor prin consolidarea sistemelor de sănătate ale statelor membre și prin furnizarea unor servicii mai bune de îngrijire, programul EU4Health urmărește stimularea inovării și a investițiilor, îmbunătățirea sănătății și accelerarea luptei împotriva cancerului.

Principalele 3 priorități ale EU4Health 
 • Protecția cetățenilor Uniunii în caz de pericole sanitare transfrontaliere grave  
 • O disponibilitate mai bună a medicamentelor 
 • Sisteme de sănătate mai bune 

EU4Health face parte din planul de redresare Next Generation EU.

La 13 noiembrie, Parlamentul European și-a adoptat poziția privind noul program UE în domeniul sănătății. Eurodeputații au solicitat un Mecanism european de reacție în domeniul sănătății, pentru a îmbunătăți cooperarea la nivelul UE în perioade de criză, un sistem european de monitorizare a penuriei de medicamente și de echipamente medicale, un accent mai puternic asupra prevenirii bolilor și digitalizarea prin intermediul unui registru european al e-sănătății.


În acordul provizoriu cu privire la bugetul pe termen lung al UE 2021-2027, la care s-a ajuns pe 10 noiembrie, echipa Parlamentului a negociat o creștere a bugetului pentru acest program la 5,1 miliarde EUR, de la cele 1,7 miliarde EUR propuse de statele membre.

Programul va acoperi perioada 2021-2027, însă toate măsurile legate de redresarea în urma crizei vor fi aplicate în primii ani.


Ce acoperă programul EU4Health?

Contracararea pericolelor sanitare transfrontaliere

Programul vizează o mai bună prevenire, pregătire, monitorizare și reacție în perioadele de criză, precum și îmbunătățirea coordonării capacităților pentru situații de urgență. Scopul său este de a face rezerve de medicamente și materiale medicale, personal medical și experți, precum și de a oferi asistență tehnică.


„RescUE” - o componentă a Mecanismului de protecție civilă al UE - va continua să ofere o reacție rapidă și să se concentreze pe capacitățile de răspuns direct în situații de criză, iar „EU4Health” va include rezerve medicale strategice pentru utilizarea pe termen lung și o rezervă de personal medical care să poată fi mobilizat în caz de criză. Programul va susține totodată eforturile de digitalizare a domeniului medical, acțiunile legate de e-sănătate și crearea unui „spațiu european al datelor medicale”.


Medicamente accesibile, la prețuri abordabile

UE va susține acțiunile de monitorizare a deficitului de medicamente, de dispozitive medicale și de alte produse (medicale) importante în situații de criză și de limitare a dependenței de importul de medicamente și substanțe farmaceutice active din țări terțe. Uniunea își propune, de asemenea, să stimuleze inovarea și o producție mai ecologică.


Consolidarea sistemelor de sănătate și extinderea personalului medical disponibil

Sistemele naționale de sănătate ar trebui să devină mai eficiente și mai reziliente prin: stimularea investițiilor în programe de profilaxie a bolilor; susținerea schimburilor de bune practici; cooperarea globală; îmbunătățirea accesului la servicii medicale.

Înfruntarea provocărilor pe termen lung

„EU4Health” își propune, printre altele, să se ocupe de:


 • furnizarea de servicii medicale de bună calitate și la prețuri accesibile pentru toți, eliminând inegalitățile în materie de sănătate
 • extinderea utilizării inovațiilor digitale
 • combaterea bolilor netransmisibile, prin îmbunătățirea diagnosticării, a prevenirii și a îngrijirilor, în special a cancerului (prin Planul de combatere a cancerului), a bolilor cardiovasculare, a diabetului și a sănătății mintale (obiectivul este reducerea mortalității premature cu o treime până în 2030)
 • promovarea unei utilizări prudente a antibioticelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene
 • îmbunătățirea ratei de vaccinare în statele membre
 • extinderea inițiativelor reușite (cum ar fi Rețelele europene de referință, care fac legătura între profesioniștii din domeniul sănătății pentru a sprijini pacienții afectați de boli rare)
 • combaterea impactului poluării mediului și al schimbărilor demografice (inclusiv îmbătrânirea populației) asupra sănătății publice.
EU4Health va consolida sistemele naționale prin finanțare (exemple): 
 • sprijin și consiliere adaptate fiecărei țări 
 • formare pentru personalul medical care urmează să fie trimis pe teren în UE 
 • auditarea nivelului de pregătire și intervenție al statelor membre 
 • studii clinice pentru accelerarea găsirii de medicamente și vaccinuri 
 • colaborare și parteneriate transfrontaliere 
 • studii, colectări de date și evaluări comparative 

Parlamentul solicită o Uniune Europeană a Sănătății

Într-o rezoluție adoptată la 10 iulie, Parlamentul și-a stabilit principiile pentru strategia de sănătate a UE post-pandemie. Deputații au reafirmat că trebuie să tragem învățămintele adecvate din pandemia de coronavirus, dotând UE cu instrumente mai puternice pentru a face față situațiilor de urgență sanitară.


La 11 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat un set de propuneri pentru crearea unei Uniuni Europene a Sănătății. Printre acestea se numără îmbunătățirea managementului de criză al UE, pentru a face față pericolelor transfrontaliere grave pentru sănătate și un mandat mai puternic pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și pentru Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA).

Parlamentul European a promovat în mod consecvent instituirea unei politici coerente de sănătate publică. Într-o rezoluție adoptată la 17 aprilie, Parlamentul a solicitat, de asemenea, un buget specific pentru a sprijini sectoarele naționale de sănătate în timpul crizei, precum și pentru investiții post-criză, pentru a face sistemele de sănătate mai reziliente și mai axate pe cei care au cel mai mult nevoie.