Un cadru european pentru combaterea unei probleme europene 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Polițist la lucru. ©BELGA/AFP/G.JULIEN  

Cu aproximativ 3.600 de organizații infracționale active în UE, dintre care 70% operează la nivel transfrontalier, crima organizată a devenit o adevărată problemă europeană. Parlamentul European a înființat în martie 2012 o comisie specială pentru a aborda crima organizată, corupția și spălarea de bani. Comisia a analizat și evaluat problema și impactul acesteia asupra economiei și societății UE.

Raportul final al comisiei, întocmit de Salvatore Iacolino (PPE, Italia), a fost adoptat pe 17 septembrie 2013, după 18 luni de activitate și consultarea a 150 de autorități și experți. Raportul oferă recomandări despre cum poate fi combătută mai bine crima organizată la nivel internațional, european și național. Va fi votat în plen în octombrie.


Deputații europeni doresc crearea unui cadru unic pentru abordarea mai eficientă a problemei: acesta ar trebui să includă o definiție unică a crimei organizate, corupției și spălării de bani pentru toate statele membre, să faciliteze cooperarea la nivel juridic și polițienesc și să creeze Biroul Procurorului European pentru ameliorarea și coordonarea investigațiilor naționale.


Pentru a reduce sursele financiare ale crimei organizate, deputații europeni cer abolirea secretelor bancare și eliminarea paradisurilor fiscale din UE.