Ameliorarea sistemului european comun de azil 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Uniunea Europeană lucrează în prezent la o reformă a sistemului european comun de azil. Descoperiți în articolul nostru măsurile adoptate recent.

Un copil la Idomeni, un sat grecesc la granița cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei - ©UNHCR/Achilleas Zavallis 

Numărul de sute de mii de oameni care vin în Europa pentru a scăpa de război sau persecuție arată limitele sistemului european comun de azil.

 

Ca parte a reacției sale la criza migrației, Uniunea Europeană lucrează la reforma normelor de azil ca prioritate. Obiectivul este acela de a se asigura că responsabilitățile sunt mai bine împărțite între statele membre.

 

Împărțirea responsabilității: reforma sistemului Dublin

 

Procedurile de azil sunt în prezent reglementate de Regulamentul Dublin, legislația centrală a sistemului european comun de azil. Acesta determină care stat membru este responsabil de examinarea unei cereri - de obicei, țara de intrare. În unele cazuri, alți factori sunt luați în considerare, cum ar fi statutul familiei sau starea sănătății.

 

Acest sistem, creat în 2003, nu a fost proiectat pentru o distribuție echitabilă a cererilor de azil între diferitele țări europene. Astfel, unele state membre aflate la frontierele externe ale Uniunii Europene, cum ar fi Grecia sau Italia, au fost rapid copleșite de marile fluxuri de refugiați în 2015. Parlamentul solicită o revizuire a sistemului Dublin încă din 2009.

 

În aprilie 2016, Comisia Europeană a propus crearea unui „mecanism de corectitudine“, o modalitate pentru ca statele membre să împartă numărul de refugiați pe baza bunăstării țării și mărimea populației naționale.

 

Pe 16 noiembrie 2017, deputații europeni au adoptat poziția Parlamentului privind reforma regulamentului Dublin. Aceasta înseamnă că Parlamentul este pregătit să înceapă negocierile cu Consiliul de îndată ce statele membre ale UE și-au dat acordul pentru propria poziție de negociere.

În raportul său, Cecilia Wikström, deputata care se ocupă cu reforma sistemului Dublin, stabilește trei priorități-cheie:

 

  • toate țările împărtășesc responsabilitatea pentru solicitanții de azil
  • statele membre cu frontiere externe - primul loc de sosire în Europa pentru majoritatea refugiaților - își asumă responsabilitatea de a înregistra toți oamenii care sosesc și de a proteja și menține frontierele externe ale UE
  • oamenii care au nevoie de protecție internațională o fac mult mai repede astăzi, în timp ce cei care s-au dovedit a nu avea dreptul la azil sunt returnați în țările de origine într-o manieră rapidă și demnă.

 

Legislația în vigoare: reforma sistemului Dublin

Intrarea în condiții de siguranță: instituirea unui cadru european comun de relocare

 

Relocarea este transferul la cererea Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, a unui resortisant al unei țări terțe care are nevoie de protecție internațională din țara sa (din afara UE) într-un stat membru al Uniunii Europene, unde poate locui ca refugiat. Această procedură asigură refugiaților un acces sigur și legal la UE.

 

Pentru a oferi o soluție durabilă la criza migrației, Parlamentul a subliniat necesitatea stabilirii unui cadru comun de relocare în Europa. În iulie 2016, Comisia a propus crearea unui cadru de relocare permanent cu standarde comune.

 

Legislația în vigoare: cadrul comun de relocare

 

Identificarea migranților: lărgirea bazei de date Eurodac

 

Fiecare refugiat care intră în Europa trebuie să fie înregistrat și amprentat. Aceste informații sunt stocate în baza de date Eurodac.

 

În luna mai 2016, Comisia Europeană a propus ca date suplimentare, cum ar fi numele, naționalitatea, data și locul nașterii, informații cu privire la documentul de călătorie și o fotografie, să fie adaugate, în scopul de a sprijini punerea în aplicare a reformei sistemului Dublin.

 

Aceste date noi vor permite autorităților să distingă mai ușor un migrant ilegal de un solicitant de azil, fără să fie nevoite să apeleze la o altă țară pentru a obține astfel de informații.

 

Parlamentul este în prezent în negocieri cu Consiliul și Comisia cu privire la acest lucru.

 

Legislația în vigoare: reproiectarea Eurodac

Armonizarea procedurilor: sistemul european comun de azil

 

Armonizarea procedurilor de azil este esențială pentru repartizarea responsabilităților între diferitele state membre. O mai mare convergență ar contribui într-adevăr, la ajutarea țărilor celor mai afectate de criza migrației, ar oferi condiții mai bune de primire pentru refugiați și ar preveni „cumpărarea” azilului.

 

O serie de propuneri legislative în această direcție sunt în curs de examinare la Parlamentul European.

 

În iunie 2017, comisia parlamentară pentru libertăți civile a aprobat un nou regulament privind condițiile care trebuie îndeplinite de către solicitanții de azil. Scopul este de a clarifica motivele de azil și de a se asigura că solicitanții de azil sunt tratați în același mod, indiferent de statul membru în care își depun cererea.

 

Legislația în vigoare: regulamentul privind condițiile care trebuie îndeplinite de către solicitanții de azil

 

Aducerea la zi a directivei privind condițiile de primire asigură standarde armonizate de primire pentru solicitanții de azil (locuințe, accesul la piața forței de muncă), precum și respectarea drepturilor fundamentale ale acestora.

 

Uniunea Europeană dorește să consolideze, de asemenea, mandatul Biroului European de Sprijin pentru Azil și să-l transforme în Agenția Uniunii Europene pentru Azil